HomeSocialEducatie

Elevii cu risc de abandon şcolar, în atenţia ISJ Neamţ

ISJ Neamţ va lansa proiectul „Educaţia – punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!”, care va urmări dobândirea de competenţe şi o bună incluziune socială.

Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Economic Administrativ Piatra Neamţ va găzdui marţi, 8 iulie, începând cu ora 12.00, lansarea proiectului „Educaţia – punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. Proiectul va fi derulat de Inspectoratul Școlar Judeţean (ISJ) Neamţ, în parteneriat cu SIVECO România şi Inspectoratul Școlar Judeţean Sălaj. Întâlnirea va urmări prezentarea obiectivelor şi activităţilor proiectului, precum şi beneficiilor pe care acest proiect le aduce membrilor grupului ţintă.

„Educaţia – punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!” este un proiect care îşi propune să ofere beneficiarilor alternative educaţionale diversificate în vederea consolidării procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, dobândirii de competenţe şi pentru o bună incluziune socială. Proiectul prevede includerea şi menţinerea elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, în special a celor de etnie rromă, dar şi persoanelor cu dizabilităţi, locuitorilor din mediul rural şi altor grupuri vulnerabile. Totodată, prin acest proiect se urmăreşte furnizarea de servicii de orientare şi consiliere, atât pentru copii, cât şi pentru părinţii acestora, aplicarea de noi modalităţi de predare, precum şi folosirea instrumentelor moderne de învăţare.

Grupul ţintă este format din 970 de persoane, dintre care 230 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii. În acest proiect, care se va derula pe o perioadă de 18 luni, sunt implicate 150 de cadre didactice.

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • pensionar 9 ani ago

    ,,Educaţia – punctul de plecare pentru fiecare drum de succes!” am citat din reportaj- da este foarte adevarat , daca toate cadrele ar primi leafa pentru MUNCA, dar se face orice in scoli numai munca de unele cadre, nu.