HomeSanatate

Duplicatele cardurilor de sănătate se lasă aşteptate

Conform legii, cardurile duplicate de sănătate ar trebui eliberate în 30 de zile. În Neamţ, au trecut 60 de zile de când s-au trimis cereri pentru emiterea unor carduri duplicate, dar nici acum documentele nu au ajuns în teritoriu. 

Un card duplicat de sănătate se eliberează în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului naţional emis iniţial, în cazul modificării datelor personale de identificare, ulterior datei de emitere a cardului emis iniţial, în cazul în care cardul iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau nu poate fi utilizat din motive tehnice de funcţionare, confirmate de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului naţional emis iniţial sau în alte situaţii justificate.

Emiterea cardului duplicat ar trebui să se facă în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la CAS unde este luat în evidenţă asiguratul. Practic, lucrurile nu stau chiar aşa. De la Neamţ au trecut două luni de zile de când au fost trimise cereri pentru emiterea unor carduri duplicate, dar nici acum documentele nu au ajuns în teritoriu. „Nu ştim ce se întâmplă la nivel naţional. Noi avem cereri trimise de 60 de zile pentru carduri duplicate, dar până acum nu am primit nimic. Între timp, eliberăm adeverinţe de asigurat pentru persoanele care nu au card de sănătate”, a declarat Radu Firăstrău, preşedintele director al CAS Neamţ.

Pentru a obţine un card duplicat, titularul trebuie să facă o cerere adresată casei de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află, însoţită de copia actului de identitate şi dovada plăţii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia (15,5 lei).

Până la data la care asiguratul intră în posesia cardului duplicat, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului naţional eliberate de CAS Neamţ.

Adeverinţa are o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării acesteia şi încetează înainte de acest termen în momentul activării cardului duplicat. Cardul duplicat se activează cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical.

Comentarii

WORDPRESS: 0