Prima paginăSocial

Doar trei tineri au cerut și primit teren gratuit pentru construirea unei case

Doar trei tineri au cerut și primit teren gratuit pentru construirea unei case

Dimensiune text

 

 

Conform Legii 15/2003, în vederea sprijinirii tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, Consiliul Local al municipiului Roman poate atribui cu titlu gratuit suprafeţe de teren. Anul trecut au existat trei solicitări aprobate pentru romașcanii care au îndeplinit condițiile cerute de lege.

„Tinerii cărora li s-a aprobat atribuirea de terenuri pentru construirea unei locuinţe – trei în acest an – au fost puşi în posesie şi s-au întocmit contractele de comodat necesare. Operaţiunea va continua cu emiterea autorizaţiilor de construire, în baza proiectelor-tip pe care primăria le pune la dispoziţia lor cu titlu gratuit, tinerii urmând să solicite proiectanților doar adaptarea la teren a proiectelor”, au declarat reprezentanții Direcției de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Roman.

Pot primi teren gratuit petru construirea unei locuințe doar tinerii care îndeplinesc următoarele condiții: tinerii necăsătoriţi cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la data repartizării suprafeţei de teren; tinerii căsătoriţi care au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la data repartizării suprafeţei de teren; tinerii care au domiciliul stabil în municipiul Roman; tinerii care nu deţin sau nu au deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; soţul/soţia solicitantului, după caz, nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe. Nu pot beneficia de atribuirea de terenuri solicitanţii care: au împlinit vârsta de 35 de ani la data repartiţiei; nu au domiciliul stabil în municipiul Roman; deţin sau au deținut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe; solicitantul respectiv soţul/soţia acestuia deţine sau a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe. Atribuirea loturilor se va face în funcţie de punctajul obţinut de solicitant, în ordinea descrescătoare din lista aprobată de Consiliul Local, în funcţie de opţiune şi în limita loturilor disponibile identificate de proprietarul terenurilor.

Lista terenurilor disponibile pentru atribuirea în mod gratuit în vederea construirii unei locuințe poate fi consultată la adresa: http://primariaroman.ro/ConsLoc/HCL/2010/078%20ANX%201%202010-07%20aprobare%20inventar%20atribuire%20terenuri.pdf.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0