Curs de cetățenie europeană pentru profesori romașcani

Cecilia Cobzaru, profesor pentru învățămîntul primar la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, și Tamara Ștefănucă, profesor de geografie la Școala „Mihai Eminescu” din Roman, au participat, timp de trei zile, la un curs de formare pe tematici europene, destinat cadrelor didactice.

 

Cursul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene”, proiect finanțat de Reprezentanța Comisiei Europene în România – Institutul European din România. La curs au participat profesori și învățători din județele Iași, Bacău, Buzău, Vrancea, Tulcea, Covasna, Botoșani, Galați, Brăila și Neamț, echipa de traineri fiind formată din coordonatorul de proiect Cornelia Predoiu, Mihaela Dumitrescu, Lăcrămioara Iordăchescu și Alina Arhire. Subiectele de dezbatere au vizat aspecte legate de evoluția Uniunii Europene, printre care acquis-ul comunitar, cadrul instituțional UE, cetățenia europeană, uniunea economică și monetară, politica socială și de ocupare a forței de muncă și învățarea pe tot parcursul vieții.

Profilul cetățeanului activ european a fost exersat de către cadrele didactice, urmînd ca modelele să fie diseminate și promovate în județele și școlile de proveniență. Latura practică a cursului a constat în conceperea de proiecte pe tematici UE. S-a lucrat pe echipe, s-au prezentat produse ale activităților – proiecte, prezentări power-point, fișe de lucru și pliante. Cei 38 de participanți și-au împărtășit puncte de vedere și au discutat despre modalitățile de abordare a tematicii UE. Fiecare participant a primit un bogat material informativ din partea organizatorilor, constînd în numeroase materiale pe suport de hîrtie, dar și softuri educaționale„, a spus profesoara Cecilia Cobzaru. O activitate deosebită pentru cursanți a reprezentat-o și vizitarea Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, un spațiu recent inaugurat, amenajat într-o manieră novatoare.


COMENTARII

WORDPRESS: 0