Controale ale ITM Neamț la brutăriile și patiseriile din județ

HomeSocial

Controale ale ITM Neamț la brutăriile și patiseriile din județ

În perioada 22-26 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat verificări în cadrul unei campanii naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase şi comerţul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost de identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile verificate, precum și determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare şi de a le transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar și diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi; nu se respectă termenele de transmitere a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor; registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate; nu se respectă obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele: lipsa echipamentului individual de protecţie; nu era asigurată verificarea instalaţiei de legare la pământ a echipamentelor tehnice acţionate electric; nu era realizat controlul medical periodic al lucrătorilor; nu erau semnalizate locurile de muncă periculoase; nu era organizată activitatea de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost verificaţi 27 de angajatori. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost constatate 16 deficienţe pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 16 avertismente contravenţionale, iar în domeniul relaţiilor de muncă au fost constatate 12 deficienţe, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate cinci avertismente contravenţionale, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0