Prima paginăActualitateNeamt

Consiliul Județean îşi apără „onoarea” în instanță

Dimensiune text

Mai multe măsuri dispuse de Curtea de Conturi au fost contestate în instanţă. Experţii au identificat 20 de situaţii ce trebuiau corectate. 

Consiliul Judeţean Neamţ a dus la îndeplinire aproape toate măsurile impuse de Curtea de Conturi, după controlul făcut la Instituţia Consiliului Judeţean Neamţ pe parcursul anului 2014. Raportul detaliat al Curţii de Conturi are 76 de pagini, dar cele mai importante măsuri dispuse de Curtea Conturi se referă la stabilirea valorii totale actualizate a investiţiilor realizate de Consiliul Judeţean, precum şi înregistrarea în contabilitate numai a bunurilor aflate în proprietatea instituţiei publice.

Consiliul Judeţean a trebuit să dispună măsuri şi pentru „înregistrarea corectă în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor patrimoniale. Exemplificăm abateri constatate la: Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă – Tîrgu Neamţ, o creştere a activelor fixe reprezentând terenuri şi clădiri în sumă totală de 2.147.166 lei; Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă Roman – suma de 1.399.030 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile; Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău – suma de 5.955,25 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile; Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni – suma de 3.772.290 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile; Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni – suma de 622.010 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile; Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor – suma de 253.567,68 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile; Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman – suma de 945.448 lei, drept creştere nereală a activelor fixe neamortizabile”, se arată în raportul Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi a mai recomandat „stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului estimat la audit în sumă de 44.396 lei, generat de plata unor cheltuieli de personal fără angajament legal, stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului estimat la audit în sumă de 5.416.098 lei, generat de nerespectarea prevederilor legale cu privire la asocierea dintre Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ şi SC Ceahlăul SA Piatra Neamţ, stabilirea întinderii şi recuperării prejudiciului estimat la audit la suma de 59.908,80 lei, cauzat de efectuarea unor cheltuieli fără bază legală, şi stabilirea întinderii şi recuperarea prejudiciului estimat la audit la suma de 35.454,99 lei, la care se adaugă valoarea foloaselor nerealizate calculate în sumă de 6.798,99 lei, generat de efectuarea unor cheltuieli cu servicii de întreţinere şi reparaţii drumuri publice cu încălcarea prevederilor legale”, este precizat în acelaşi document.

Curtea de Conturi consideră că, pentru întreţinerea îmbrăcăminţii asfaltice pe DJ 280 Bîra – Negreşti – Chicerea, DJ 155I Români, DN 15D – DJ Făurei, DJ 158 Buhuşi – Moldoveni – Secuieni, cheltuielile au fost supradimensionate, iar suma plătită în plus se ridică la 42.250 de lei. O altă cheluială nelegală se referă la consumul de carburanţi, de materiale de întreţinere, asigurări auto şi parc auto, unde Curtea de Conturi a calculat un prejudiciu de 91.060 lei.

Din cele 20 de măsuri dispuse de Curtea de Conturi, 14 au fost duse la îndeplinire, iar şase au fost contestate în instanţă. Cele contestate se referă la prejudicii identificate de Curtea de Conturi, dar nerecunoscute de Consiliul Judeţean.

Un raport cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a fost publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Neamţ. „Unele erori sunt inerente, doar cine nu munceşte nu greşeşte. Sunt greşeli din cauza volumului foarte mare de lucru şi a presiunii la care sunt supuşi angajaţii, pentru că mereu se solicită documente din partea altor instituţii. Dar sunt şi situaţii în care reprezentanţii Curţii de Conturi nu au dreptate, de aceea s-au contestat anumite măsuri”, a afirmat Dan Manoliu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ.

COMENTARII

WORDPRESS: 0