Conferinţă de final de proiect Erasmus, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

Conferinţă de final de proiect Erasmus, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”

 

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman organizează marți, 25 septembrie, la ora 12, în sala de festivităţi a colegiului, conferinţa finală de informare şi diseminare a rezultatelor proiectului „Îmbunătăţirea competenţelor TIC ale profesorilor din ARIA STEM, în context european”, Nr. referinţă: 2017-1-RO01-KA101-036618.

Proiectul mai sus menţionat a fost implementat în cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” în perioada 3 iulie 2017 – 2 octombrie 2018 şi a fost finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, exercițiul bugetar 2014 – 2020, acțiunea cheie K1 – Mobilitatea persoanelor în scop educațional.

În cadrul proiectului s-au organizat trei fluxuri de formare. În perioada 4 – 8 septembrie 2017 s-a desfășurat Fluxul 1, „ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”, în Almada, Portugalia, furnizorul cursului fiind Agrupamento de Escolas Emidio Navarro, la care au participat șapte profesori din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni”. În perioada 21 – 25 mai 2018 a avut loc Fluxul 2, „ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”, în Almada, Portugalia, furnizorul cursului fiind Agrupamento de Escolas Emidio Navarro, la care au participat un profesor din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni”. În perioada 27 mai – 2 iulie 2018 a avut loc Fluxul 3, „How to make your school more digital”, în Utrecht, Olanda, furnizorul cursului fiind Euneos Corporation, la care au participat trei profesori din cadrul colegiului romașcan.

„Proiectul reprezintă un succes pentru sistemul educaţional din Colegiul Tehnic «Petru Poni» Roman, ajutând la creşterea calităţii personalului didactic şi adoptarea tehnologiei în procesul educaţional, având ca beneficiari indirecţi elevii colegiului, ce îşi pot crea un viitor mai bun, prin educaţie”, a afirmat coordonatorul proiectului, profesor Mihaela Stan.

Programul conferinţei de marți va include: prezentarea echipei de implementare, prezentarea obiectivelor proiectului, diseminarea rezultatelor celor trei fluxuri de formare, prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului în şcoală și a indicatorilor atinşi, prezentarea Ghidului de bune practici „Noi tehnologii Web 2.0 şi instrumente TIC moderne utilizate în precesul de predare – învăţare – evaluare”, ateliere de discuţie pe următoarele teme – Utilizarea instrumentelor de colaborare on-line în procesul didactic; Scopul, utilizarea și caracteristicile, e-portofoliului pentru elevi, ca mijloc de evaluare a elevilor; Utilizarea noilor tehnologii şi a Instrumentelor Web 2.0 în procesul instructiv-educativ; Siguranţa în mediul on-line; Politica de digitizare a şcolii. Perspective.

Pentru realizarea „Ghidului de bune practici: Noi tehnologii Web 2.0 şi instrumente TIC moderne utilizate în precesul de predare – învăţare – evaluare, profesorii interesaţi pot trimite lucrări pe temele prezentate mai sus. Cerinţe de tehnoredactare: Format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified); Lucrările vor fi scrise în format Word, Times New Roman, fontul de 12, cu extensia .doc; Lucrările vor folosi semnele diacritice corespunzătoare limbii române. Lucrările cu greşeli de conţinut metodico-ştiinţific, de ortografie sau de redactare nu vor fi publicate; Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat; Numele autorilor şi instituţiile reprezentate trebuie să fie centrate sub titlu, la două rânduri, autorii multipli vor fi trecuţi pe linii separate (Times New Roman, 12); Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării, în ordine alfabetică (nume, prenume autor, titlul, editura, anul). Se vor consemna obligatoriu sursele, inclusiv cele de pe internet; Lucrările nu vor depăşi 5 pagini; Documentul Word cu lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei: numele_prenume_denumire lucrare.doc (denumirea lucrării va fi prescurtată). Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările ce nu respectă normele de tehnoredactare menționate mai sus şi legea drepturilor de autor. Responsabilitatea asupra conținutului și a redactării materialelor revine autorilor acestora.

Cadrele didactice care doresc să participe la conferinţa finală de diseminare a rezultatelor proiectului „Îmbunătăţirea competenţelor TIC ale profesorilor din ARIA STEM, în context european”, vor trimite pe e-mail la adresa: micastan2011@yahoo.com până pe data de 24.09.2018. Trimiterea lucrărilor se va face în format electronic, pentru a putea fi incluse în broșura conferinţei. Fiecare participant va primi diplomă şi adeverinţă de participare iar broșura cu cod ISSN va fi trimisă fiecărui participant în format electronic. Se admit lucrări cu maximum doi autori pentru fiecare lucrare trimisă.

 

 


COMENTARII

WORDPRESS: 0