Colegiul Tehnic „Petru Poni”, desemnat Școală eTwinning 2019 – 2020

HomeSocial

Colegiul Tehnic „Petru Poni”, desemnat Școală eTwinning 2019 – 2020

 

 

Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman se alătură celor 1.004 școli europene cărora li s-a acordat, în acest an, „Certificatul de Școală eTwinning 2019 – 2020”. Această recunoaștere este însoțită de o plachetă care își va găsi locul de cinste lângă placheta oferită școlii prin obținerea Certificatului de Școală Europeană în anul 2018.

eTwinning este parte a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport și oferă personalului didactic (profesori, directori, bibliotecari etc.) ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă că fac parte din cea mai palpitantă comunitate educaţională din Europa.

Echipa eTwinning din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” este format din conducerea instituției, profesor Mariana Gabriela Dascălu, director, și profesor Mihaela Pîslaru, director adjunct, alături de profesor Mihaela Stan, coordonator, și de profesorii Mirela Hurjui, Iolanda Deaconu și Cătălina Corhăneanu.

„Lansat în anul 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014. eTwinning promovează colaborarea şcolară în Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor. Certificatul de Școală eTwinning înseamnă recunoașterea activității eTwinning depuse la nivel de unitate de învățământ. Principiul care stă la baza acestui nou certificat este dorința eTwinning de a evalua și recunoaște nu doar implicarea, angajamentul și devotamentul eTwinner-ilor izolați, ci și a echipelor de profesori și directori din aceeași unitate”, a precizat profesor Mihaela Stan, coordonatorul proiectului.

Beneficiile școlilor premiate sunt următoarele: vor avea o vizibilitate sporită la nivel european; vor forma o rețea europeană de școli eTwinning de elită, care vor contura direcțiile de dezvoltare ale eTwinning; vor fi recunoscute ca modele în domeniile practicilor digitale,  practicilor de siguranță online, abordărilor inovatoare și creative ale pedagogiei, promovării dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice, promovării practicilor de învățare în colaborare în rândul personalului și elevilor.

„În nouă ani, șase profesori eTwinneri au derulat peste 30  de proiecte, multe dintre ele obținând certificate de calitate naționale și europene. În acest fel am stimulat utilizarea practicilor inovatoare cu sau fără ajutorul tehnologiei, am promovat principiile învățării bazate pe proiecte, colaborarea și munca în echipă. Performanțele elevilor, ale profesorilor coordonatori și îndrumători, beneficiile dezvoltării de parteneriate cu diverse școli din Uniunea Europeană, premiile și certificatele obținute, participarea la cursuri de formare profesională și conferințe, ne-au îndreptățit să parcurgem cele două etape ale procesului de înscriere și să aplicăm pentru a obține «Certificatul de Școală eTwinning 2019-2020»”, afirmă profesor Mihaela Stan.

Procedura de aplicare pentru certificarea ”eTwinning School” presupune: dezvoltarea de proiecte pe platforma eTwinning; modul în care Proiectul de Dezvoltare Instituțională și Regulamentul de Organizare și Funcționare al unității școlare reflectă următoarele aspecte: siguranța online, politica legată de utilizarea dispozitivelor / telefoanelor mobile, publicarea de fotografii în care apar sau sunt realizate de elevi, politicile școlii și siguranța elevilor (documente și linkuri), siguranța online-preocupare constantă a activității desfășurate în școală (documente și linkuri); activitate susținută pe platforma eTwinning, avându-se în vedere: în ce mod figurează în curriculum, cum li se oferă părinților informații despre siguranța online,  modul în care personalul școlii beneficiază în mod regulat de formări pe teme de siguranță online, participarea la evenimente naționale de tipul „Ziua siguranței pe Internet”, „Ora de Net”; profesorii care au avut activități pe platformă (proiecte, evenimente, promovare, dezvoltarea profesională); categorii de personal nedidactic, colaboratori în proiecte (neînscriși pe platforma eTwinning); persoane din afara școlii care au contribuit activ la activitățile eTwinning; structura grupurilor de elevi din școală care participă la activități eTwinning.

„Până acum, recompensele eTwinning s-au axat pe profesori, concretizându-se sub forma premiilor și a certificatelor de calitate la nivel național și european. Ideea care stă la baza titlului de «Școală eTwinning» este de a extinde recunoașterea de la nivelul eTwinnerilor la cel al școlilor cu echipe eTwinning active, care promovează și sprijină participarea activă la eTwinning în rândul profesorilor scolii.  Acestea sunt școli care promovează participarea la practici inovatoare, colaborarea între profesori și care se implică activ în proiecte internaționale”, a mai afirmat profesor Mihaela Stan, coordonatorul proiectului.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0