Prima paginăSocial

Ce școli primesc 3.100 de burse școlare acordate elevilor din Roman, în acest an

Ce școli primesc 3.100 de burse școlare acordate elevilor din Roman, în acest an

Dimensiune text

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Roman de marți, 8 iunie, se află un proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Roman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și semestrul I al anului școlar 2021-2022.

Conform proiectului de hotărâre ce va fi dezbătut marți de consilierii locali, ar urma să fie acordate, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2021, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021 și semestrul I al anului școlar 2021-2022, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din instituțiile de învățământ din municipiul Roman, 3.107 burse școlare: burse de performanță în cuantum lunar de 130 lei, pentru perioada cursurilor școlare; burse de merit în cuantum lunar de 120 lei, pentru perioada cursurilor școlare; burse de studiu în cuantum lunar de 110 lei, pentru perioada cursurilor școlare; burse de ajutor social în cuantum lunar de 100 lei, cu plata integrală atât pe perioada cursurilor școlare cât și a vacanțelor.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare, se arată în documentația ce însoțește proiectul de hotărâre inițiat de primarul Leonard Achiriloaei.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Roman au comunicat primăriei numărul elevilor care pot beneficia de burse școlare pe cele patru categorii, după cum urmează:

Conform referatului de aprobare la proiectul de hotărâre, Direcția Economică va repartiza fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu bursele școlare alocate în bugetul local al municipiului Roman pentru anul 2021, la capitolul 65 „Învățământ”, precum și sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor – reprezentând finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104, alineatul 2, literele b) – d), din Legea educației naționale nr. 1/2011 și burse, sume repartizate urmare publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern nr. 353/25.03.2021 privind coeficienții cost standard per elev/preșcolar pentru anul 2021, comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț.

„Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină”, se mai arată în documentația ce însoțește proiectul de hotărâre ce va fi discutat marți de consilierii locali.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0