Ce indicatori sunt utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

HomeEconomie

Ce indicatori sunt utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2022

Casa Județeană de Pensii Neamț a anunțat care sunt indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru acest an. Astfel, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 6.095 de lei începând cu 1 ianuarie 2022.

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 8% – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă; 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la articolul 60, punctul 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie  de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții. În situația participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, se utilizează un indice de corecţie de 0,85000.

Începând cu 1 ianuarie 2022, venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.550 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată), iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 638 lei.

Valoarea punctului de pensie este de 1.586 lei începând cu 1 ianuarie 2022, iar indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41. Cuantumul ajutorului de deces începând cu 1 ianuarie 2022 este de 6.095 de lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 3.048 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.000 de lei, iar indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate este de 1.269 de lei.

„Persoanele fizice care realizează venituri din pensii datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru partea care depăşeşte suma lunară de 4.000 lei. Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de calcul reprezentată de partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie. Persoanele fizice, cu venituri din pensii mai mici de 4.000 lei, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată. Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei nu sunt supuse impozitării cu 10%”, precizează reprezentanții Casei Județene de Pensii Neamț.

În perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la articolul 60, punctul 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, și prin alte prevederi aplicabile în anul 2022, mai precizează comunicatul Casei Județene de Pensii Neamț.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0