HomeNeamt

Banii nemțenilor merg pe apa sâmbetei

Peste 2.000.000 lei a pierdut județul din cauza modului în care au fost implementate proiectele europene. Pentru fiecare neregulă găsită la controalele făcute de autoritățile de management, CJ Neamț a plătit sume importante. Motivele care au dus la impunerea acestor corecții țin de nerespectarea legii sau atribuirea „cu dedicație” a unor contracte. CJ Neamț a reușit doar într-un singur caz să demonstreze că are dreptate. La ApaServ s-au impus corecții de 750.000 de euro, dar acestea sunt contestate.

 

 

Consiliul Județean Neamț a pierdut, din anul 2007 și până acum, peste două milioane de lei din cauza modului în care au fost implementate proiectele care s-au realizat cu fonduri nerambursabile. Este vorba despre 12 proiecte în cazul cărora s-au aplicat corecții financiare totale de 2.598.954,15 lei, banii find suportați din bugetul Consiliului Județean (CJ) Neamț, adică din buzunarele tuturor nemțenilor. Până acum, nicio autoritate nu a luat măsuri pentru tragerea la răspundere a celor responsabili, astfel că ne putem aștepta la situații similare, care să micșoreze și mai mult bugetul, și așa insuficient, pe care îl are la dispoziție județul în acest an.

Proiectul „Management pentru aria naturală protejată – lacul Cuejdel” a avut parte de corecție la contractul „Servicii elaborare proiect tehnic și derulare achiziție lucrări aferente construirii infrastructurii de informare a lacului Cuejdel”. Valoarea corecției este de 11.761,43 lei și a fost aplicată de Autoritatea de Management pentru POS Mediu pentru condiții restrictive cerute la licitație.

Din același motiv a fost aplicată o corecție de 9.450 lei proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208G, km 30A238 – 57A251 Hanu-Ancuței – Girov”. Corecția a fost aplicată contractului „Realizare studiu de fezabilitate și documentația specifică – analiza economico-financiară”, de către autoritatea de Management pentru POR.

Și proiectul „Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Neamț” figurează printre cele cărora li s-au aplicat corecții. Contractul cu probleme a fost „Asistență tehnică pentru managementul proiectului și supervizarea lucrărilor de contrucții”, iar corecția financiară a fost de 3.565.398,25 lei. Din fericire, nemțenii nu au plătit această sumă, fiindcă CJ Neamț a formulat acțiune în anulare. Cauza a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dat dreptate CJ Neamț, astfelt că aplicarea corecției a fost suspendată. Neregulile găsite de Autoritatea de Management pentru POS Mediu se refereau la prelungirea în mod nejustificat a procedurii de licitație și impunerea de către autoritatea contractantă a unor criterii de calificare și selecție restrictive, disproporționate.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Centrului de Recuperare și reabilitarea Neuropsihiatrică Războieni” a avut parte de două corecții, în cadrul a două contracte. Autoritatea de Management pentru POR a aplicat o corecție de 135.142,94 de lei pentru că în caietul de sarcini aferent contractului „Lucrări de construcții” era prevăzut un factor de evaluare care nu se regăsea în cei prevăzuți în legislație. Alți 25.678,51 de lei au fost aplicați pentru contractul „lucrări suplimentare”, fiindcă aceste lucrări nu au avut caracterul imprevizibil pentru a fi aplicată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Alți 155.700, 43 lei s-au pierdut la contractul „Lucrări de contrucții pentru modernizarea pavilioanelor de cazare și centrala termică pentru Centrul de Îngrijire și Asistență Târgu Neamț”, întrucât Autoritatea de Management pentru POR a constatat că factorul de evaluare trebuia să puncteze avantajele ofertelor, să aibă o legătură directă cu natura contractului și să nu distorsioneze rezultatul procedurii privind atribuirea contractului de achiziție publică.

Aceeași autoritate a impus două corecții financiare în cazul proiectului „Promovarea ariilor naturale protejate din județul Neamț”. La contractul „Servicii de realizare film, spot, DVD produs turistic” nu s-a respectat oferta tehnică, iar acest lucru îi costă pe nemțeni 28.520 lei, în timp ce la constractul „Servicii de promovare produs turistic prin intermediul mass-media” nu s-a respectat cererea de finanțare, greșeală care ne costă 42.613,35 de lei. Aceste două corecții, cu aceleași sume și pentru aceleași motive, au fost aplicate și în cazul proiectului „Tradiții și artă populară în Ţinutul Neamț”.

Pentru cele două proiecte urmează proceduri de conciliere pentru două corecții de 19.000 de lei, respectiv de 10.509 lei.

„Reabilitarea, extinderea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman” a avut parte de două corecții. Cea mai importantă este în valoare de 1.537.600 de lei, pentru contractul de lucrări, din cauza aplicării „unor criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali”. Alți 1.572, 41 lei au fost impuși beneficiarului din cauza calculării incorecte a taxei de timbru pe arhitectură. Pentru un act adițional aferent contractului de lucrări, CJ Neamț urmează a fi invitat la procedura de conciliere în încercarea de a evita o altă corecție, în valoare de 37.634,93 de lei.

În cadrul proiectului „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț” a fost aplicată o corecție financiară de 199.325 lei pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice. Pentru alte două corecții, care însumează aproximativ 157.000 lei, urmează procedurii de conciliere.

Proiectului „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Alexandru Roșca” i-au fost aplicate două corecții financiare. În cazul contractului de proiectare a fost încălcată legislația privind achizițiile publice, iar acest lucru îi costă pe nemțeni 199.325 lei, iar la contractul de lucrări au fost aplicate „criterii de calificare și selecție sau a unor factori de evaluare nelegali”, greșeală care se plătește cu 146.276, 70 lei.

Proiectul „Promovarea turismului ecumenic în județul Neamț” a primit o corecție de 28.520 de lei pentru nerespectarea ofertei tehnice, în timp ce pentru alte două corecții, ce însumează aproximativ 28.000 de lei, urmează procedura de conciliere. Nici proiectul „Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 156A Tazlău – Borlești” nu a scăpat de corecții financiare. 6.335, 03 lei a plătit CJ Neamț pentru că nu a respectat  „obligația de a preciza, în mod clar, în invitația/anunțul de participare, precum și în documentația de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora”.

 

Corecții de 750.000 de euro la ApaServ

 

Nici proiectele implementate de compania județeană ApaServ SA nu au scăpat de corecții financiare. Pentru proiectul ISPA 2002 „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și a stației de epurare în municipiul Piatra Neamț”, care a avut trei contracte, corecțiile financiare aplicate sunt de 750.839,96 de euro, din care la fondul european preaderare ISPA suma de 512.712,63 de euro, în condițiile în care valoarea totală a proiectului a fost de 28.594.545 de euro.

La contractul de servicii „Supervizare F1DIC și Asistență Tehnică pe durata implementării contracteior de lucrări ISPA Faza 11”, pe motivul nerespectarii în totalitate a cerințelor din documentația de atribuire, precum și încălcarea principiului tratamentului egal atât față de ceilalți ofertanți, cât și față de potențialii ofertanți, s-a aplicat o corecție financiară în sumă de 53.882,40 de euro, de către Autoritatea de Audit Extern din cadrul Curții de Conturi a României. Din același motiv a fost aplicată o corecție de 264.784,56 de euro contractului „Extindere și reabilitare rețea de distribuție apă potabilă, contorizare și stație de tratare apă potabilă”.

Contractului de lucrări „Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în Piatra Nearnț”, ca urmare a identificării unui conflict de interese generat de subcontractarea unei părți din lucrări către o persoană juridică implicată în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, i s-a aplicat o corecție forfetară în suma de 194.045,67 de euro de către Autoritatea de Audit Extern din cadrul Curții de Conturi a României. Această corecție a apărut ca urmare a faptului că, în cadrul contractului, contractorul Asocierea TLSIT SA-Moldocor SA a subcontractat lucrările de refacere a covorului asfaltic, în urma reabilitării rețelelor de canalizare, societații SC Publiserv SRL, care a desemnat ca expert cooptat un angajat al său, pe lânga comisia de evaluare în procesul de achiziție a acestui contract, la solicitarea companiei. În toate cele trei cazuri, compania ApaServ SA a formulat obiecțiuni.

Și Primăria municipiului Roman a riscat să plătească o corecție financiară de sute de mii de euro pe Programul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU). Însă autoritățile locale au reușit să demonstreze că au respectat toate procedurile legale. „Am avut propuneri de corecții între 5 și 25 % pe diferite tipuri de lucrări din cadrul PIDU, pentru care s-au solicitat verificări și analize în urma cărora nu s-au dispus corecții. Vor fi verificări, credem, și pe alte proiecte și, funcție de analize și situații, vom lua măsuri sau vom contesta, ca și în cazul PIDU”, se arată într-un comunicat al Primăriei Roman.

[sam_ad id=”111″ codes=”true”]

Comentarii

WORDPRESS: 0