Bani europeni pentru planificare strategică și digitalizare urbană în municipiul Roman

HomeSocial

Bani europeni pentru planificare strategică și digitalizare urbană în municipiul Roman

 

Săptămâna trecută, primarul Lucian Micu a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru Municipiul Roman”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Roman, prin dezvoltarea capacității de planificare strategică şi prin continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office  şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competenţelor partajate ale administraţiei publice locale, informează Primăria Roman.

În cadrul proiectului se vor realiza: Planul strategic instituţional pentru perioada 2021-2023 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. „Trecem, fie că vrem, fie obligați de diferite evenimente, spre o digitalizare firească și necesară a administrației publice locale. Oamenii nu mai au timpul necesar pentru a sta la cozi, a face drumuri inutile pentru a obține diferite avize sau aprobări. Noi, în ultimii ani, am implementat deja mai multe proiecte menite să elimine birocrația și, până la urmă, să ne atingem scopul principal: să fim utili și rapizi în a răspunde solicitărilor cetățenilor. În același timp, se vorbește din ce în ce mai mult despre mobilitatea urbană durabilă. Este drept că unii nu au înțeles exact conceptul și se limitează la a-l «atribui» unei singure soluții pentru o singură problemă ce ține de infrastructură. Dar, nu este așa. Viziunea unei administrații trebuie să privească toate problemele în ansamblu și să definească cele mai bune soluții. Suntem departe de a ne raporta la țările care au implementat deja astfel de proiecte, dar suntem aproape de a dezvolta un proiect personalizat pentru Roman și care îi va ajuta pe cetățeni să se deplaseze în oraș mai repede, mai ușor, cu puține resurse și cu un impact negativ asupra mediului cât mai mic. Nu vreau ca, odată cu semnarea acestui proiect, să fac promisiuni că Romanul va deveni, în cinci ani, o mică Elveție. O administrație nu se conduce cu naivitate, ci trebuie ancorată în realitate. Mai avem mulți pași de făcut și kilometri parcurgem chiar în acești ani, iar odată ce vom avea un plan întocmit de specialiști, vom accesa fonduri europene, disponibile în exercițiul financiar viitor, pentru a-l pune în aplicare. Aștept cu interes ca acest nou proiect european, axat pe cele două componente, să faciliteze și mai mult relația dintre cetățean și administrație și să ne ofere o imagine de ansamblu despre ce măsuri putem lua noi pentru a îmbunătăți infrastructura pentru a asigura un trafic rutier și pietonal sigur și facil”, a declarat primarul Lucian Micu.

Pentru obţinerea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, se vor parcurge următorii paşi: evaluarea situaţiei actuale privind mobilitatea; evaluarea situaţiei actuale privind infrastructura; complementaritatea cu proiectele de mobilitate și dezvoltare/regenerare urbană aflate în implementare; analiza mobilităţii la nivelul zonei funcţionale urbane; analiza instituţională privind capacitatea administrativă a beneficiarului și a entităţilor aferente mobilităţii urbane și dezvoltarea acestor sisteme/entităţi; stabilirea viziunii de dezvoltare/îmbunătăţire a mobilităţii urbane; analiza multicriterială a propunerilor de proiecte – analiza cost-beneficiu; identificare surse de finanţare/ calculare buget operaţional;  stabilirea portofoliului optim de proiecte la nivel urban pentru perioada de finanţare 2021-2027, inclusiv elaborarea de fișe de proiect.

Prezentul proiect propune și implementarea unei platforme (back-office) destinate gestiunii integrate a activităţilor administraţiei publice, urmărind digitalizarea proceselor interne, după cum urmează: gestiunea nomenclaturii stradale prin intermediul unei soluţii informatice geospaţiale; gestionarea activităţii de eliberare certificate de urbanism, autorizaţii de construire/desfiinţare, disciplina în construcţii; gestionarea activităţii de eliberare aviz comisie tehnică ; gestionarea activităţii de urmărire a lucrărilor de construcţii și aplicarea sancţiunilor; gestionarea activităţii de notare/radiere a construcţiilor în Cartea Funciară; gestionarea activităţii de eliberare adeverinţelor de intravilan; gestionarea activităţii de eliberare adeverinţelor de punere în posesie pe Legea 18; gestionarea patrimoniului din domeniul public și privat, inclusiv parcări; fluxurile de lucru ale compartimentului de spații verzi; gestiune integrată a bugetului, contabilităţii, taxelor şi impozitelor, investiţiilor şi a patrimoniului. Platforma back-office se va integra cu Portalul de servicii pentru cetăţeni  pentru a furniza digital fluxurile de lucru de baza din cadrul instituţiei, în scopul eficientizării procesării cererilor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiei, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative, asigurând astfel accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate de Municipiul Roman.

Personalul din cadrul grupului ţintă va fi instruit în ceea ce priveşte managementul strategic şi cel al schimbării din perspectiva e-guvernare. Valoarea totală a proiectului este de 3.222.764,05 lei, cofinanțarea eligibilă a Municipiului Roman fiind de 64.455,28 lei. Perioada de implementare a proiectului va fi de 20 de luni.

Comentarii

WORDPRESS: 0