HomeEducatie

Bacalaureații iau cu asalt facultățile

Luni, 16 iulie, au început înscrierile pentru cele mai multe dintre facultățile universităților din țară. Admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat sau a rezultatelor obținute la proba scrisă, în funcție de criteriile impuse de fiecare facultate.

 

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, către care se îndreaptă cei mai mulți dintre absolvenții liceelor romașcane, sînt 6.929 de locuri libere pentru studii de licență, 3.654 fără taxă și 3.275 cu taxă. Înscrierile se fac între 16 și 20 iulie. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat au de ales dintre cele 90 de specializări de la cele 15 facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”. Taxa de înscriere variază între 100 și 250 de lei, iar Facultățile de Chimie și Teologie Romano-Catolică nu percep taxă de înscriere la admitere. Principalul criteriu de admitere este media examenului de bacalaureat. Probe suplimentare vor fi susținute la Facultatea de Drept (test de limbă română), Facultatea de Educație Fizică și Sport (probă sportivă, la domeniul Educație Fizică și Sport, și probă scrisă, la disciplina Biologie, pentru domeniul Kinetoterapie) și Facultatea de Informatică (test de informatică sau matematică). Pentru specializarea Administrarea Afacerilor în Limba Engleză, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, candidații vor susține un test de limba engleză.

Și la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, înscrierile se fac tot în perioada 16 – 20 iulie. Principalul criteriu de admitere este și aici media obținută la examenul de bacalaureat, cu excepția specializării Calculatoare și tehnologia informației, din cadrul Facultății de Automatizări și Calculatoare, unde candidații vor da un test la matematică, și a Facultății de Arhitectură, unde candidații vor susține un test de aptitudini.

Universitatea Politehnică din București organizează concurs de admitere în anul I de studii universitare de licență în cadrul 15 facultăți. Candidații se pot înscrie în perioada 16 – 21 iulie, concursul de admitere urmînd să se desfășoare în 23 și 24 iulie. Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2012 – 2013 este de 4.750 de locuri finanțate de la bugetul de stat în acest an, dar sînt și locuri cu taxă. Admiterea va avea loc pe baza a două probe scrise (test grilă) pentru opt dintre facultăți sau după susținerea unei probe orale -interviu și pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat pentru celelalte șapte. Test grilă vor da candidații care se înscriu la facultățile Energetică, Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Inginerie Mecanică și Mecatronică, Transporturi, Inginerie Aerospațială, Inginerie în Limbi Străine și Științe Aplicate. Candidații pot fi admiși pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat și a unui interviu la facultățile Inginerie Electrică, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Știința și Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Inginerie Medicală, Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor.

La Universitatea București, înscrierile pentru admiterea în anul I la studii de licență, programate, inițial în perioada 9 – 15 iulie, au fost prelungite cu cîteva zile. Universitatea București are disponibile 4.650 de locuri pentru anul I de studii de licență, în 20 de facultăți. Universitatea propune trei modalități de admitere, respectiv pe baza mediei de la bacalaureat, prin formula mixtă „probă scrisă plus bacalureatul”, și prin examen scris, au anunțat reprezentanții instituției de învățămînt superior. Modalitatea de admitere variază în funcție de forma de învățămînt, domenii și specializări. Astfel, pe baza mediei de la bacalaureat se va putea intra la facultățile de Administrație și Afaceri, Biologie, Filosofie, Geografie, Geologie, Istorie, Limbi și Literaturi Străine, Psihologie și Științele Educației și Teologie ortodoxă. Admiterea prin examen scris sau test grilă va fi organizată la Drept, la Jurnalism și Științele Comunicării, la Litere, la Limbi și Literaturi Străine și la Psihologie. Pentru celelalte facultăți, admiterea se face pe baza unui probe scrise și a mediei de bacalaureat sau a notelor obținute la disciplinele relevante pentru specializarea respectivă. Ponderea bacalaureatului la calcularea mediei de admitere diferă de la facultate la facultate, între 20% și 70%.

Comentarii

WORDPRESS: 0