Aniversarea a 631 de ani de atestare documentară a municipiului Roman, marcată la Muzeul de Istorie

HomeCultural

Aniversarea a 631 de ani de atestare documentară a municipiului Roman, marcată la Muzeul de Istorie

Joi, 30 martie, cu ocazia împlinirii a 631 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Roman, Muzeul de Istorie din Roman marchează această sărbătoare prin organizarea unui simpozion științific, inițiat în 1992, organizat anual și ajuns la cea de-a XXXI-a ediție, informează Complexul Muzeal Național Neamț.

Simpozionul, care va începe la ora 14.00 la Muzeul de Istorie Roman – Palatul Nevruzzi, are în acest an o tematică specifică, aceea a evoluției învățământului la Roman, subiect privit în cadrul mai larg al educației. Din comunicările ce vor fi prezentate fac parte: „Chipuri emblematice de dascăli ai Seminarului «Sf. Gheorghe» din Roman, în sec. al XIX-lea” (pr. Andrei Ioniță, pr. dr. Florin Aurel Țuscanu), „Învățământul teologic la Roman în sec. al XIX-lea (pr. dr. Florin Aurel Țuscanu)”, „Graiul «ceangăiesc» – obstacol pentru implementarea învățământului românesc în satele cu populație catolică din jurul Romanului” (pr. Alois Moraru), „Ion Ionescu de la Brad – primul profesor de agronomie în anul 1842” (dr. Ion Măzăreanu; Emil Munteanu), „Edificii şcolare din Roman în informaţii din Registrul averii imobiliare a oraşului (1939)” (Iulia Butnariu), „Școli și pedagogi din fostul județ Roman – Hălăucești” (prof. Petru Flenchea), „Ecaterina Stârcea – ctitoră a școlii și învățământului din Văleni” (pr. George Ouatu), „Prolegomene la centenarul Liceului de fete «Sturza-Cantacuzino»” (prof. dr. Ovidiu Trifan), „Destinul frânt al unei școli: Liceul Industrial Nr. 1 Roman” (prof. Monica Pescaru), „Generalul Vasile Nădejde, promotor al învățământului în armata română” (istoric militar Sorin Grumuș), „Adolescenți, dascăli și studenți prin închisorile comuniste. Studiu de caz: Județul/Roman (1948-1964)” (Ovidiu Leonte).

Joi, 30 martie, orașul Roman îmbracă haina festivă, împlinind 631 de ani de la prima atestare documentară. Au trecut peste șase secole de când domnitorul mușatin Roman I făcea, într-un document, prima referire la târgul moldav situat la confluența celor două râuri, Moldova și Siret, amplasat strategic din punct de vedere militar și economic. Istoria a confirmat acest lucru prin atestarea celor două cetăți (Cetatea Mușatină și Cetatea lui Ștefan cel Mare), existența pe parcursul epocii medievale și moderne a unor puternice comunități de armeni, evrei, ruși lipoveni sau greci și a breslelor specifice, dar și documentarea Episcopiei Romanului încă din timpul lui Alexandru cel Bun”, afirmă reprezentanții Complexului Muzeal Național Neamț.

Tot joi, 30 martie, în cadrul manifestărilor organizate de Muzeul de Istorie Roman pentru sărbătorirea a 631 de ani de la atestarea documentară a urbei, la Muzeul de Istorie – Casa Fălcoianu se deschide o nouă expoziţie temporară „Aspecte din evoluţia învăţământului la Roman”. Tema coincide cu aceea a simpozionului şi este ilustrată preponderent prin exponate din patrimoniul instituţiei muzeale, alături de câteva din două colecţii particulare (Pr. dr. Florin Aurel Țuscanu şi prof. O. Lazăr).

Expoziţia urmăreşte ilustrarea temei pe parcursul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, până la 1989, fără a fi exhaustivă, prin obiecte, documente şi fotografii relative la diferite instituţii şcolare: școala nr. 1 primară de băieţi, nr. 2 de băieţi, nr. 1 şi nr. 2 de fete, seminarul ortodox, gimnaziul, ulterior liceul „Roman Vodă”, liceul industrial de fete, dar şi şcoli ale minorităţilor, armeană şi evreiască etc. „Dintre exponatele etalate amintim schiţele de amplasare în zonă şi planuri ale edificiilor şcolare, manualele de pe care s-a învăţat în diferite perioade, instrumente de scris şi accesorii, acte relative la activitatea unor profesori din Roman, manuscrise şi tipărituri rezultate din activitatea extinsă a acestora din urmă, imagini care evidenţiază preocupări şi atitudini ale elevilor în orele de curs şi în afara acestora. Expoziţia rămâne deschisă publicului până la data de 20 mai 2023, putând fi vizitată de luni până joi în intervalul 8 – 16 şi vineri între 8 şi 14 – curator de expoziţie: muzeograf Iulia Butnariu”, au mai precizat reprezentanții Complexului Muzeal Național Neamț.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0