Angajatori din domeniul forestier, verificaţi de ITM Neamţ

HomeEconomie

Angajatori din domeniul forestier, verificaţi de ITM Neamţ

În perioada 26 iulie – 5 august, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat controale în cadrul unei acţiuni naționale de verificare a respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă în ceea ce priveşte modul de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere precum şi de respectare a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, informează ITM Neamț.

Obiectivele campaniei au fost de creştere a gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă, precum și de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a relaţiilor de muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi subdeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul exploatării forestiere.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost următoarele: nu erau utilizate de către lucrători echipamentele individuale de protecţie (casca de protecţie, pantaloni antilanţ), acordate de angajatori; lipsa trusei sanitare de acordare a primului ajutor la locul de muncă; nu erau efectuate controalele medicale periodice ale lucrătorilor; nu era realizate semnalizările de securitate şi sănătate în muncă în parchete şi platforme primare; macaraua pentru ridicarea buştenilor nu avea aviz ISCIR.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; nu era prevăzută data plăţii salariului în cuprinsul contractului individual de muncă; angajatorul nu a cuprins în contractul individual de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru; dosarele de personal ale salariaţilor erau incomplete.

Au fost verificaţi 22 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost aplicate 24 de sancţiuni contravenţionale, din care zece amenzi în cuantum de 101.000 lei şi 14 avertismente contravenţionale. La patru angajatori au fost identificate patru persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

Foto: ITM Neamț

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0