Prima paginăSocial

Ajutoare de deces de peste 1.000.000 de lei într-o lună

Dimensiune text

În prima lună a anului 2014, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a achitat ajutoare de deces în cuantum de 1.256.985 lei.

De la 1 ianuarie 2014, a crescut ajutorul de deces acordat de către Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Neamţ, de la 2.223 de lei, cât a fost în 2013, la 2.298 de lei. În prima lună a anului, CJP Neamţ a acordat ajutoare de deces în valoare de 1.256.985 de lei, pentru 566 de persoane. „Pentru anul 2014, ajutorul de deces este în sumă de 2.298 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de 1.149 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului”, a precizat Oana Fodor, purtătorul de cuvânt al CJP Neamţ.

Conform articolului 108 din HG nr. 257/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane, care dovedeşte cu documente că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau oricare altă persoană.

Acest ajutor se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original şi copie), act de identitate al solicitantului (original şi copie), acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0