Prima paginăSocial

Actele necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire

Actele necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire

Dimensiune text

 

Romașcanii pot depune actele necesare pentru a primi ajutorul de încălzire cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni și combustibili petrolieri. Limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoană singură sau membru de familie) trebuie să fie de până la 615 lei, la fel cum a fost și în iarna precedentă.

„Începând cu data de 11 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Roman se primesc cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu: lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, energie electrică sau gaze naturale – doar pentru persoanele care locuiesc la case. Cetățenii care locuiesc la bloc vor depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței la asociațiile de proprietari de care aparțin. Pentru acordarea ajutorului de încălzire, limita maximă a venitului net pe membru de familie este de 615 lei. Pentru luna noiembrie 2017, termenul de depunere a cererilor este 20 noiembrie 2017”, anunță reprezentanții Primăriei municipiului Roman.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică/gaze naturale/lemne:

  1. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere, formular tip;

  2. Copie act proprietate locuinţă sau copie contract întreţinere pentru cel care a înstrăinat locuinţa sau copie contract închiriere pentru cei care stau în chirie. Dacă proprietarul nu este în localitate, poate depune cererea un membru major al locuinţei care are procură notarială de la proprietar. Nu pot depune cerere membri ai familiei sub 18 ani.

  3. Acte doveditoare privind componența familiei:

– copie acte de identitate soţ şi soţie;
– copii certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
– copii acte de identitate pentru copii peste 14 ani;
– copie certificat de căsătorie;
– dacă un soţ este decedat se va prezenta copie certificat deces;
– dacă soţii sunt divorţaţi se va prezenta copie hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă;
– pentru persoanele necăsătorite – declaraţie tip;
– în cazul copiilor adoptaţi se va prezenta hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei;
– în cazul copiilor aflaţi în plasament, hotărâre judecătorească de plasament sau a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
– Hotărâre judecătorească a instanței de tutelă privind delegarea temporară a autorității părintești, în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
– în cazul studenţilor se va prezenta adeverinţa de student;
– adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul de persoane care locuiesc efectiv la adresa menţionată;
– adeverinţă de la asociaţia de proprietari din care să rezulte că principala sursă de încălzire este energia electrică sau gaze naturale.

  1. Veniturile se vor prezenta pentru toţi membrii majori:

– adeverinţă de salariat cu venitul net realizat în luna luna anterioară depunerii cererii;
– cupon pensie din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon şomaj din luna anterioara depunerii cererii;
– cupon indemnizaţie handicap din luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă A.J.P.I.S. pentru cei care se află în creşterea copilului;
– cupon ajutor social din luna luna anterioară depunerii cererii;
– cupon alocaţie de plasament din luna anterioară depunerii cererii;
– cupon alocaţie susţinere familie din luna luna anterioară depunerii cererii;
– adeverinţă de la Administraţia Finanțelor Publice cu veniturile realizate în anul 2017 pentru toţi membrii majori;

  1. Certificat fiscal privind taxele si impozitele locale de la camera 11 Primărie pentru toţi membrii majori – copie certificat înmatriculare autoturism, după caz;

  2. Adeverinţă privind deținerea de terenuri agricole și animale pentru toţi membrii majori, de la Biroul Unic din Primărie;

  3. Declarație privind deținerea de terenuri, animale și păsări deținute în alte localități.

  4. Factura de energie electrică/gaze naturale (copie).

CONDIŢII OBLIGATORII
– Nu se primesc cereri cu venit 0;
– În cererea şi declaraţia pe propria răspundere nu vor fi trecute persoanele care nu au mutaţie sau domiciliul stabil în locuinţa pentru care se solicită ajutor pentru încălzire;
– Persoanele care vor depune cerere pentru încălzire vor fi verificate prin anchete sociale, conform legii. Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor teritoriale, se vor efectua anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă;
– Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0