Absolvenții promoției 2018, așteptați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

HomeEconomie

Absolvenții promoției 2018, așteptați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă

 

 

Absolvenţii din promoția 2018 trebuie să se înregistreze la agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu pentru a beneficia de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Reprezentanții AJOFM Neamț precizează că absolvenţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de șomaj dacă într-o perioadă de 60 de zile calendaristice de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă şi:
– nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului;
– nu realizează venituri sau dacă realizează din activităţi autorizate potrivit legii, acestea sunt mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, respectiv 500 lei.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înțelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Indemnizaţia de şomaj acordată acestei categorii de persoane se plăteşte pentru o perioadă de 6 luni şi este în valoare de 250 lei. Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Absolvenţii Şcolilor Speciale intră în plata indemnizaţiei de şomaj la data înscrierii la Agenţiile Locale din raza de domiciliu. Absolvenţii care se angajează, în perioada celor 60 de zile, pentru o perioada mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referinţă (3×500=1.500 lei).

De asemenea, dacă locul de muncă se află la o distanţă mai mare de 50 de kilometri faţă de localitatea în care îşi au domiciliul şi, ca urmare a acestui fapt, absolvenţii îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu, dar nu mai mult de 900 lei/lună. Această primă se acordă pentru o perioadă de maxim 36 de luni.

„Nu beneficiază de drepturile enumerate mai sus: absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu, absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani,        absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ și nici absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă”, precizează directorul executiv al AJOFM Neamț, Daniel Chirilă.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0