Prima paginăSocial

Absolvenții din promoția 2012 pot cere indemnizație de șomaj

Dimensiune text

Pentru a beneficia de prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenții din promoția 2012 trebuie să se înregistreze la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă (ALOFM) Roman.

 

Absolvenții pot solicita acordarea indemnizației de șomaj dacă, în timp de 60 de zile calendaristice de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă, nu urmează o formă de învățămînt la data solicitării acestui drept și nu realizează venituri sau, dacă realizează venituri din activități autorizate conform legii, acestea sînt mai mici decît valoarea indicatorului social de referință, adică mai mici de 500 de lei.

Prin absolvent al unei instituții de învățămînt se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățămînt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular autorizat și acreditat în condițiile legii. Indemnizația de șomaj se plătește timp de șase luni și are cuantumul lunar de 250 de lei. Indemnizația poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data absolvirii și se acordă o singură dată pentru fiecare formă de învățămînt absolvită. Absolvenții școlilor speciale intră în plata indemnizației de șomaj la data înscrierii la ALOFM. Absolvenții înscriși la ALOFM pot beneficia de prime de încadrare – a căror valoare este de 500 de lei – dacă se angajează pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru. Absolvenții care primesc indemnizație de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o sumă egală cu indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul pînă la expirarea perioadei de acordare a acesteia, precum și de o primă de încadrare egală cu 1.000 de lei, dacă locul de muncă se află la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de localitatea de domiciliu. În cazul în care absolventul își schimbă domiciliul ca urmare a angajării, acesta primește o primă de instalare de 3.500 de lei„, a explicat directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, Ana Berea.

Nu beneficiază de aceste drepturi absolvenții care, la data absolvirii, aveau raporturi de muncă sau de serviciu, absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii doi ani, absolvenții care – la data solicitării dreptului de șomaj – urmează o formă de învățămînt, precum și absolvenții instituțiilor de învățămînt față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.
Absolvenții înregistrați în evidențe pot urma programe de formare profesională gratuite în una din cele 16 meserii pentru care Centrul de Formare Profesională este autorizat. Pentru cei care fac naveta de la domiciliu la locul de desfășurare a cursului, abonamentul lunar pe mijlocul de transport este decontat. În plus, pe 28 septembrie, va avea loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, măsură activă de ocupare care permite contactul direct cu angajatori din diferite domenii de activitate, care a determinat angajarea a 140 de absolvenți în anul 2011.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0