Prima paginăActualitate

Viitorii detectivi particulari, așteptați la examen

Viitorii detectivi particulari, așteptați la examen

Dimensiune text

 

La data de 9 iunie, orele 10.00, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, strada Eroilor, nr.16, Piatra Neamț, se va organiza examenul de atestare a calității de detectiv particular, în conformitate cu prevederile Legii 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, informează IPJ Neamț. Tematica de examinare stabilită de Inspectoratul General al Poliției Române se regăsește postată la afișierul unității sau poate fi adusă la cunoștința celor interesați, zilnic, în intervalul orar 08.30 – 09.30, de către ofițerul responsabil din cadrul IPJ Neamț.

Candidații pot depune dosarele până pe data de 25 mai, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de articolul 5 din Legea nr. 329/2003: au cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European; posedă cel puţin studii medii şi sunt absolvenți ai unei şcoli postliceale de detectivi sau au îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori au absolvit o instituţie de învăţământ superior; sunt apți din punct de vedere medical; nu au fost condamnați pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; au obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz; au promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor articolul 7, ori deţin un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț un dosar tip șină care să cuprindă următoarele acte: cerere; curriculum vitae; actul de stare civilă, în copie legalizată; actul de studii, în copie legalizată; actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată; certificate medicale (fișa medicală tip pusă la dispoziție de IPJ Neamț) şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat; certificat de cazier judiciar; declaraţie autentificata din care să rezulte că îndeplinesc condiţia prevăzută la articolul 5, litera e), din Legea 329/2003; dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, în sumă de 139,27 lei (suma va fi achitată în ziua examenului la casieria IPJ Neamț).

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0