HomeActualitate

Veste bună pentru familiile care vor să adopte un copil

Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizează flexibilizarea procesului de adopţie, atât în cazul adopţiilor interne, cât şi al celor internaţionale.

Proiectul de lege care tocmai a fost aprobat propune o serie de dispoziţii procedurale care să permită finalizarea unei adopţii (pentru toate cele trei etape – declararea adoptabilităţii, încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei) într-o perioadă mai scurtă de timp.

Termenul de apel în instanţa judecătorească va fi redus de la 30 de zile, la zece zile, iar primul termen de judecată va fi în 15 zile de la înregistrarea cererii. Pentru judecarea cererilor de încredinţare în vederea adopţiei, nu va mai fi necesară citarea părţilor, fiind evitată o durată mare de timp pentru soluţionarea dosarelor.
Prin adoptarea acestui proiect, sunt reglementate situaţiile în care părinţii biologici, legal citaţi de către instanţa judecătorească, refuză să se prezinte la două termene fixate de către instanţă, neprezentarea lor fiind apreciată drept refuz abuziv de a consimţi la adopţie, fapt ce va conduce la declararea copilului ca fiind adoptabil. Adopţia poate fi stabilită şi în cazul în care părinţii/rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă, ulterior, refuză să semneze declaraţiile care ar permite copilului să fie declarat adoptabil.

Termenul în care părinţii naturali îşi pot retrage declaraţiile conform cărora nu doresc să îngrijească minorul a fost redus de la 60 la 30 de zile. O altă situaţie reglementată este aceea în care, dacă după o perioadă de şase luni de la instituirea măsurilor de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului de până la gradul al patrulea nu sunt găsite, pot fi demarate procedurile de adopţie.
Mai mult, termenul de doi ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat, astfel încât, la obţinerea acestui statut, ca urmare a deciziei unei instanţe de judecată, acesta va fi valabil până la încuviinţarea adopţiei sau până ce copilul împlineşte vârsta de 14 ani.
O altă noutate reglementată prin acest proiect de lege vizează acordarea unui concediu de acomodare, cu o durată de maximum 90 de zile, şi a unei indemnizaţii lunare pe durata încredinţării în vederea adopţiei, oricăruia dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit. Valoarea indemnizaţiei va fi raportată la indicatorul social de referinţă (ISR) şi va fi în cuantum de 6,8 ISR, deci aproximativ 3.300 de lei pe lună. O altă măsură prevede prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la un an la doi ani.
Intrarea în vigoare a legii se va realiza într-un termen de patru luni de la publicarea în Monitorul Oficial, moment estimat ca fiind în cursul anului 2016.

Până acum, procedura adopţiei era foarte îndelungată, astfel că mulţi dintre cei care porneau la drum îşi pierdeau curajul pe parcurs şi ajungeau să se împace cu ideea că nu vor avea niciodată copii. În primul semestru din acest an, în judeţul Neamţ au fost adoptaţi doar 11 copii prin decizie definitivă şi irevocabilă a instanţelor de judecată, iar 11 familii sau persoane au primit atestat pentru a deveni părinţi adoptivi.

Comentarii

WORDPRESS: 0