Prima paginăEconomie

Transportatori sancționați de ITM

Transportatori sancționați de ITM

Dimensiune text

 

În perioada 1-30 noiembrie, 18 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Neamț au efectuat 330 de controale, ocazie cu care s-au constatat 466 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă și s-au dispus tot atâtea măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, aplicându-se, totodată, 157 sancțiuni contravenționale.

În domeniul sănătății și securității în muncă, în luna noiembrie, au fost realizate 139 vizite de control și evaluare la unități economice și s-au aplicat 142 de sancțiuni contravenționale. În luna noiembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț au fost înregistrate patru accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă. În domeniul relațiilor de muncă, în luna noiembrie, au fost controlați 191 de agenți economici. Cu prilejul controalelor au fost aplicate un număr de 15 sancțiuni contravenționale, pentru încălcări ale Legii nr. 53/2003 modificată și completată și HG nr. 500/2011.

Tot în această perioadă, inspectorii de muncă au efectuat verificări în cadrul Acțiunii nr. 9 din Programul Cadru al Inspecției Muncii – Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a Directivei 2014/67/UE privind asigurarea aplicării Directivei nr. 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, astfel cum sunt transpuse în legislația națională.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea angajatorilor care folosesc muncă nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă; determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului muncii – Legii nr. 53/2003, republicată, modificată și completată, ale HG nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă și de odihnă al conducătorilor auto; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă cât și al securității și sănătății în muncă; verificarea modului de utilizare și întreținere a echipamentelor de muncă, destinate transportului rutier de marfă și persoane; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul transportului rutier, a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă; eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

În cadrul campaniei, în domeniul relațiilor de muncă au fost verificați 70 de angajatori, la care desfășurau activitate 709 salariați. Cu ocazia controalelor au fost constatate 143 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă și au fost dispuse 143 de măsuri. S-au aplicat opt sancțiuni contravenționale, în cuantum de 12.000 lei, pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă. În acțiunile de control au fost constatate următoarele deficiențe: nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați; nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal; nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la munca de noapte desfășurată de către conducătorii auto; nepunerea la dispoziția inspectorilor de muncă, a datelor din tahografele digitale ale vehiculelor.

Tot în cadrul acestei acțiuni, în domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 70 de angajatori, la care desfășurau activitate 709 salariați. S-au constatat 74 de deficiențe, pentru care s-au dispus 74 de măsuri de remediere. Au fost sancționați 57 de angajatori, cărora li s-au aplicat 74 de sancțiuni contravenționale, din care 71 de avertismente și trei amenzi în cuantum de 7.000 lei. În acțiunile de control au fost constatate, următoarele deficiențe: angajatorul nu deține autorizația de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru activitățile de transporturi rutiere de marfă și/sau persoane; angajatorul nu a elaborat instrucţiuni proprii de SSM pentru transportul de marfă şi/sau persoane; angajatorul nu a asigurat echipamente individuale de protecție (EIP) pentru conducătorii auto (veste reflectorizante şi EIP pentru intervenţii accidentale); angajatorul nu a efectuat o supraveghere medicală adecvată, la angajare și periodic, pentru toţi conducătorii auto; angajatorul nu a asigurat măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor şi mărimii întreprinderii şi/sau unităţii, ţinând seama de alte persoane prezente (autovehiculele nu sunt dotate cu truse medicale şi stingătoare în termen de valabilitate).

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0