Tradiții premergătoare Paștelui în Biserica romano-catolică

Credincioșii catolici se pregătesc de noaptea Învierii.

 

 

În acest an, Biserica Romano-Catolică celebrează, în perioada 5-7 aprilie 2012, cele trei zile sfinte care preced marea sărbătoare a Paștelui. Această perioadă mai poartă numele de „triduum pascal” și are o importanță deosebită, pregătind sărbătoarea Învierii Domnului.

În Joia Sfîntă, începînd cu ora 10.30, are loc Liturghia crismei (a sfințirii uleiurilor). Preoții din toată dieceza vor fi în jurul episcopului, moment în care își vor reînnoi făgăduințele din ziua hirotonirii. În cadrul sfintei Liturghii se vor sfinți uleiurile pentru catehumeni, pentru bolnavi și crisma (ulei folosit la Botez, la Mir, la hirotonirea preoților, consacrarea altarelor etc.). Seara are loc Liturghia Cinei Domnului. Împărtășania sau Cina Domnului, Preoția și porunca iubirii vor sta în centrul acestei Liturghii. În cadrul acesteia are loc ritul spălării picioarelor, prin care este amintit gestul lui Isus de umilință, care a spălat picioarele celor 12 apostoli la Cina cea de Taină. După Liturghie, la un altar lateral, credincioșii vor medita la pătimirile lui Cristos, rînd pe rînd, pe parcursul a patru ore de adorație.

În Vinerea Sfîntă, după o tradiție foarte veche, Biserica nu celebrează Liturghia. Seara se celebrează Patima Domnului. Altarul nu are nimic pe el: nici cruce, nici sfeșnice, nici fețe de altar. Celebrarea Patimii Domnului se compune din trei părți: lecturi din Sfînta Scriptură (se proclamă patima Domnului Isus Cristos după sfîntul Ioan), adorarea sfintei cruci și distribuirea sfintei Împărtășanii. Ziua aceasta este zi de post și de abstinență.

În Sîmbăta Sfîntă, Cristos este în mormînt, ca atare Biserica este în tăcere. Nu este nici o celebrare. Toți sînt invitați să mediteze pătimirea și moartea lui Cristos. Noaptea Sfîntă este o priveghere în cinstea Domnului, astfel încît credincioșii, urmînd îndemnul evangheliei, ținînd în mîini candele aprinse, să fie asemenea slujitorilor care îl așteaptă pe stăpînul lor să se întoarcă, pentru ca, atunci cînd va sosi, găsindu-i veghind, să-i așeze la masă. Binecuvîntarea focului în afara bisericii, aprinderea lumînării pascale și a celorlalte lumînări, preconiul pascal (o cîntare specială adresată lui Cristos, lumina lumii), lecturi din Vechiul Testament, proclamarea evangheliei Învierii, înnoirea făgăduințelor de la Botez, împărtășirea credincioșilor – stau în centrul atenției acestei nopți sfinte. La finalul sfintei Liturghii se va merge în procesiune cu lumînarea pascală, simbolul Învierii lui Cristos, pe străzile orașului.

Liturghia zilei de Paști se celebrează cu mare solemnitate. La începutul Liturghiei, credincioșii sînt stropiți cu apă binecuvîntată în noaptea precedentă pentru a aminti de Botez.


COMENTARII

WORDPRESS: 0
error: Content is protected !!