Prima paginăActualitateRural

Toate terenurile se măsoară la milimetru

Dimensiune text

Toate terenurile din fiecare localitate trebuie măsurate, justificate şi evidenţiate corect. Această evidenţă este necesară pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Specialiştii speră ca necesarul de teren să nu fie mai mare decât terenul existent.

Primarii şi secretarii localităţilor din zona Romanului au fost instruiţi, miercuri, cu privire cum trebuie să aplice prevederile Legii nr. 165 din 2013, privind întocmirea unei situaţii pe ortofotoplan a tuturor categoriilor de terenuri din localităţi.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 165 din 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013, suspendă retrocedările de terenuri, punerile în posesie şi emiterea titlurilor de proprietate. Conform Legii nr. 165 din 2013 privind finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, toate unităţile administrativ-teritoriale trebuie să facă analiza suprafeţelor şi imobilelor care au mai rămas de restituit proprietarilor. Apoi, se întocmeşte o situaţie centralizată cu cererile de restituire nesoluţionate şi a inventarului terenurilor care pot fi retrocedate.

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor se constituie la nivelul fiecărei administraţii publice locale, prin ordin al prefectului. În componenţa comisiei intră un reprezentant al instituţiei prefectului – care are şi calitatea de preşedinte al comisiei -, primarul, secretarul localităţii, un specialist în măsurători topografice şi în identificarea tarlalelor şi parcelelor, precum şi un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară. Comisia poate avea un număr mai mare de membri, în funcţie de mărimea localităţii. În termen de şase luni de la data constituirii va trebui întocmită situaţia pe ortofotoplan a terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, a terenurilor forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, rezerva comisiei locale de fond funciar şi terenurile ocupate cu islazuri. Comisia judeţeană de fond funciar centralizează aceste situaţii în termen de 30 de zile de la primirea acestora şi transmite rezultatul centralizării Agenţiei Domeniilor Statului (ADS) şi Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), după caz, care demarează sau nu procedurile pentru schimbarea regimului juridic al terenurilor. Cererile de restituire care nu pot fi soluţionate prin restituire în natură la nivelul comisiilor investite de lege se soluţionează prin acordarea de măsuri compensatorii sub formă de puncte. Noutatea este aceea că nu se vor acorda despăguri în natură dintr-un judeţ în altul, ci doar de la o comună la alta.

„Se va determina necesarul de teren şi existentul de teren. Toate terenurile necesare vor fi comparate cu existentul. Veţi avea surpriza să constataţi că vor fi identificate mai multe rezerve de teren decât există în evidenţă. Societăţile agricole au o evidenţă mai clară şi mai corectă a terenului decât primăriile. Folosiţi-vă de aceste informaţii”, le-a sugerat celor prezenţi la şedinţă Simion Stâncel, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ.

Unii dintre primari au cerut reprezentanţilor Prefecturii Neamţ să solicite guvernanţilor remunerarea orelor lucrate suplimentar de funcţionarii publici, pentru a pune în aplicare prevederile acestei legi, în timp ce alţii au adus în discuţie aspecte asupra cărora legea nu este foarte precisă.

COMENTARII

WORDPRESS: 0