Terenul de sub clubul Fashion, vândut pentru 57.600 de euro

HomeEconomie

Terenul de sub clubul Fashion, vândut pentru 57.600 de euro

 

Consilierii locali romașcani s-au întâlnit pentru ultima dată în acest an, într-o ședință de îndată, convocată joi, 28 decembrie, la ora 13.30, cu un singur proiect de hotărâre pe ordinea de zi.

Proiectul, aprobat în unanimitate de cei 15 consilieri locali prezenți, din cei 21, s-a referit la aprobarea vânzării unui teren din municipiul Roman către SC Crosta SRL Roman, în suprafață de 640 de metri pătrați, situat în strada Ștefan cel Mare nr. 19, la prețul de 90 euro/metrul pătrat, având valoarea de 57.600 de euro, respectiv 267.900 lei – stabilit la cursul BNR din data de 28 decembrie, conform raportului evaluatorului atestat ANEVAR, inginer Romică Stejar. Este vorba despre terenul pe care a fost construită clădirea în care funcționează o brutărie-patiserie și clubul Fashion, din zona parcării etajate de lângă Piața Centrală.

„Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, imobilele (terenuri și/sau construcții) proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale se pot vinde prin licitaţie publică sau prin negociere directă, după caz, la un preţ de vânzare stabilit pe baza unui raport de evaluare aprobat de Consiliul local. Conform dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, raportul a fost elaborat de un evaluator atestat ANEVAR, ca urmare a ofertei celei mai avantajoase ca preţ şi durată de execuţie, în speţă dl. ing. Stejar Romică – membru titular ANEVAR. (…) Vă supun aprobării vânzarea unui teren pentru care proprietarul construcției a formulat cerere de cumpărare, în vederea accesării pentru locația respectivă de fonduri nerambursabile. Menţionăm că sumele obţinute se vor folosi pentru investiţii de interes public”, se arată în expunerea de motive aprobat joi de consilierii locali.

„Este vorba despre o solicitare a unei societăți private care urmează să acceseze o finanțare europeană. E vorba de un proiect de retehnologizare care are termen de depunere data de 3 ianuarie 2018, și pentru corelarea documentelor deja pregătite era necesar acest proiect de hotărâre pentru a putea achiziționa acest teren”, a afirmat, în finalul ședinței, primarul Lucian Micu.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0