Prima paginăEducatieEconomie

Subvenții pentru angajarea studenților și elevilor

Dimensiune text

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Neamţ subvenţionează angajatorii care, pe perioada vacanţei, angajează elevi sau studenţi. Subvenţia reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare elev şi student, şi se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat. Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă este de 500 de lei. Perioada de acordare este de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Pentru a primi acest stimulent financiar, angajatorul încheie o convenţie cu Agenţia, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor, la care trebuie să anexeze câteva documente: adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student şi urmează cursurile într-o instituţie de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată potrivit legii, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă, copia actului de identitate al elevului sau elevului sau studentului, copia contractului individual de muncă pe durată determinată (cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial).

COMENTARII

WORDPRESS: 0