Prima paginăSocial

Stagiu de formare în Portugalia pentru profesori ai Colegiului Tehnic „Petru Poni”

Stagiu de formare în Portugalia pentru profesori ai Colegiului Tehnic „Petru Poni”

Dimensiune text

 

În perioada iulie 2017 – octombrie 2018, în cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman se derulează proiectul „Îmbunătățirea competențelor TIC ale cadrelor didactice, din aria STEM, în context european”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, exercițiul bugetar 2014 – 2020, acțiunea cheie K1 – Mobilitatea persoanelor în scop educațional.

În cadrul proiectului sunt prevăzute două fluxuri de formare: Fluxul 1 „ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”, în Almada, Portugalia, furnizorul cursului fiind Agrupamento de Escolas Emidio Navarro, în perioada 4 – 8 septembrie 2017, cu un număr de șapte participanţi, și Fluxul 2 „How to make your school more digital”, în Santa Cruz, Tenerife, Spania, furnizorul cursului fiind Euneos Corporation, în perioada 14-20 ianuarie 2018, cu un număr de trei participanți.

În perioada 4 – 8 septembrie 2017, un grup de șapte profesori de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” a participat la Cursul de formare profesională „ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn”.

 

Acest curs de formare a oferit profesorilor participanți oportunitatea de a se familiariza cu o gamă variată de instrumente Web 2.0. Participanţii au primit suport teoretic şi practic cu privire la utilizarea instrumentelor Web 2.0 şi a instrumentelor TIC moderne precum: Doodle, Padlet, Eventbrite, ISSUE, CALAMEO, Quizlet, Book Creator for iPad, Discovery education, Pinterest, Canvas. Cursanţii au beneficiat de bune practici în timpul sesiunilor de formare, cu privire la posibilitatea utilizării instrumentelor Web 2.0 în activitatea didactică.

Au fost organizate sesiuni de formare cu privire la utilizarea platformei Moodle în activităţile didactice de la clasă în cadrul cărora cursanţii au primit suport teoretic şi practic.

Stagiul a oferit oportunitatea participanţilor de a se familiariza cu tehnicile de realizare a produselor pedagogice multimedia, precum utilizarea fotografiei şi a filmului în activitatea didactică. S-au derulat sesiuni de formare cu privire la producerea de film / multimedia în scop educativ, în vederea creşterii motivaţiei elevilor pentru învăţare. Au fost puse în evidenţă etapele realizării unui film, partajarea și dezvoltarea competențelor de producție multimedia: informații, concepție, colaborare, selecție (imagine, sunet și text), asamblare și editare cu ajutorul programului Movie Maker.

 

Participanţii la acest stagiu de formare s-au putut familiariza cu modul de integrare a instrumentelor Google în procesul didactic. S-au derulat activităţi teoretice şi practice cu privire la: utilizarea aplicaţiilor de tip social media (Facebook, Instagram, Twitter, Google+) în procesul instructiv-educativ, cu scopul de a creşte motivaţia şi interesul elevilor pentru învăţare la disciplinele din aria STEM, modul în care instrumentele mediilor de socializare pot fi folosite pentru a încuraja colaborarea în procesul instructiv-educativ și tehnici de utilizare a instrumentelor Google Apps pentru educaţie şi Google+ ce oferă instrumente eficiente şi gratuite de colaborare pentru a ajuta profesorii în procesul de predare – învăţare-evaluare.

Furnizorul cursului a organizat lecţii demonstrative şi practice în Laboratorul Viitorului – Future Classroom Lab, oferind profesorilor participanţi ocazia de a experimenta abordări pedagogice moderne și inovatoare într-un mediu de învățare flexibil. Într-un spațiu reconfigurabil și complet echipat cu instrumente TIC de ultimă oră pentru predare și învățare, cursanţii au putut să înţeleagă şi să experimenteze modul în care noile tehnologii pot fi puse în aplicare în şcoli şi pot sprijini procesul de reformă educaţională la nivel naţional şi european.

O altă temă abordată a fost importanţa utilizării jocurilor în activitatea de predare-învăţare, jocul devenind un mijloc de stimulare şi de creştere a motivaţiei elevilor. Au fost exemplificate şi exersate tehnici de introducere a acestor jocuri în procesul didactic, mai ales pentru elevii cu motivaţie scăzută pentru învăţare, dar au fost prezentate şi exersate tehnici de realizare a propriilor jocuri didactice în funcţie de specificul vârstei şi de nevoile fiecărei clase de elevi cu ajutorul aplicaţiilor: Gaming in Education- Khanacademy, Quiver (proiecţii 3D), Plickers, Mentimeter, sau The App Game precum My Robotic Friends, Lightboot, Scratch.

În cadrul acestui stagiu de formare o altă tematică abordată a fost „Utilizarea telefoanelor mobile în activităţile de la clasă”, desfăşurându-se în acest sens lecţii teoretice şi practice, cursanţilor oferindu-li-se suport de curs şi activităţi demonstrative şi practice pe această temă cu ajutorul programului: MIT App Inventor 2.

Participanţii la acest stagiu de formare au fost încurajați să-şi exprime punctul de vedere cu privire la activităţile şi produsele realizate în cadrul stagiului și au fost invitaţi să adere la diferite reţele specializate în temele prezentate în proiect, în vederea cooperării şi colaborării cu alţi colegi şi specialişti în educaţie.

„Pe tot parcursul stagiului, activitatea celor 24 de profesori participanţi, din șase ţări ale UE, Suedia, Norvegia, Cipru, Bulgaria, Polonia şi România, a fost organizată în echipe mixte, profesorii participanţi beneficiind de oportunitatea de a deveni o parte a unei rețele europene de cadre didactice care promovează noi instrumente educaționale, de a împărtăși experiența lor și de a dezvolta și alte proiecte pe această temă, îmbunătăţindu-şi, astfel, competențele de comunicare într-un mediu multinațional şi competențele pentru dezvoltarea de proiecte de colaborare între propria şcoală şi şcolile din ţările partenere, precum şi cu alte organizații educaționale”, au precizat reprezentanții Colegiului Tehnic „Petru Poni”.

 

 

 

COMENTARII

WORDPRESS: 0