HomeEconomie

Sisteme de irigații pe bani europeni

Firmele sau asociațiile agricole pot să modernizeze sau să retehnologizeze sistemele de irigații cu bani primiți de la Uniunea Europeană (UE).

 

 

Prin programul „Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare”, beneficiarii eligibili pot primi pentru un proiect între 5.000 și 1.000.000 euro. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, în limita valorii maxime a sprijinului, cheltuielile neeligibile urmînd a fi suportate integral de catre beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile „Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare” vor fi acordate solicitanților eligibili pentru sisteme de irigații – modernizare și retehnologizare, inclusiv lucrări pentru stațiile de pompare, de contorizare și alte lucrări de îmbunătățiri funciare care să asigure funcționarea optimă a sistemelor de irigații. Sînt eligibile și lucrările pentru stațiile de pompare, dispecerizare, monitorizare și contorizare a apei și energiei electrice. Cheltuielile pentru proiectare și asistența tehnică se suportă din sprijinul acordat prin masură și nu pot depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor de îmbunătățiri funciare în fond funciar agricol se vor întocmi numai de persoane fizice/juridice atestate. Sprijinul public, comunitar și național, va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investițiile de utilitate publică care deservesc întreaga comunitate.
Proiectele se depun pînă pe 15 octombrie.

Comentarii

WORDPRESS: 0