Se diversifică modalităţile de plată a taxelor pentru paşaport şi permisul de conducere

HomeActualitate

Se diversifică modalităţile de plată a taxelor pentru paşaport şi permisul de conducere

 

pasaportModalităţile de plată a taxelor pentru eliberarea paşapoartelor şi a permiselor de conducere vor fi diversificate, acestea putând fi achitate prin Internet Banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar. Menţionăm că plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank, a anunţat, marţi, 5 iulie, Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, plata taxei de paşaport, precum şi a tarifelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poştal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar şi de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către contul deschis de către fiecare Instituţie a Prefectului.

Plata în numerar se poate face la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, casieriile Instituţiilor Prefectului (pentru paşapoarte), la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) din cadrul Instituţiilor Prefectului şi prin mandat poştal. MAI menţionează că plata în numerar a acestor taxe nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

„Sumele se încasează într-un cont de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituţiei Prefectului. Astfel, fiecare Instituţie a Prefectului va deschide în cursul zilei de astăzi conturi pentru aceste plăţi, acesta fiind anunţat pe site-ul fiecărei Instituţii a Prefectului. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, pe site-ul fiecărei instituţii a prefectului vor fi afişate: numărul contului IBAN, numărul codului fiscal, menţiuni legate de informaţiile care trebuie completate de cetăţeni pe documentele de plată, adresele trezoreriilor şi ale casieriilor instituţiilor prefectului unde se poate face plata în numerar”, precizează un comunicat al MAI.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii: CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanţei, pentru reducerea birocratizării, în situaţia paşapoartelor se va face o singură plată într-un cuantum care va cumula contravaloarea paşaportului, taxa pentru serviciul public prestat şi, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată faţă de cât este în prezent.

Atât în cazul paşapoartelor simple temporare, cât şi a paşapoartelor simple electronice, în situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.

Actele necesare şi termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

 

Comentarii

WORDPRESS: 0