Se caută poliţişti pentru Roman şi pentru comunele din zonă

HomeActualitate

Se caută poliţişti pentru Roman şi pentru comunele din zonă

 

politisti multimeÎn perioada 3 – 7 octombrie 2016, persoanele care doresc să participe la concursurile organizate în vederea ocupării celor 61 de posturi scoase la concurs de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ pot depune cereri de înscriere, la sediul Inspectoratului, din municipiul Piatra Neamţ, strada Eroilor, nr. 16, în intervalul orar 8:00 – 16:00.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul şi doar la unităţile de recrutare în al căror stat de organizare se regăseşte postul/structura pentru care optează fiecare candidat. De exemplu, candidaţii care doresc să se înscrie la concurs la un inspectorat de poliţie judeţean nu pot depune cerere la alt inspectorat de poliţie judeţean.

IPJ Neamţ scoate la concurs, prin încadrare directă, în vederea reducerii deficitului de personal, 58 de posturi vacante de agenţi existente în statul de organizare al unităţi, în structura de ordine publică şi structura de poliţie canină şi un post în cadrul structurii de poliţie rutieră. Aceste posturile vacante sunt prevăzute în statul de organizare astfel: în mediul rural – 30 de funcţii de ajutor şef post în cadrul posturilor de poliţie rurală; în mediul urban – 22 de funcţii de agent de siguranţă publică şi patrulare în cadrul birourilor sau compartimentelor de ordine publică de la Poliţia Municipiului Piatra Neamţ (9), Poliţia Municipiului Roman (9), Poliţia Oraşului Bicaz (2) şi Poliţia Oraşului Tîrgu Neamţ (2); structura de poliţie canină – 6 funcţii de agent (conductori câini), în cadrul Poliţiei Piatra Neamţ (3), Poliţiei Roman (1), Poliţiei Tîrgu Neamţ (1) şi Poliţiei Bicaz (1); structura de poliţie rutieră – agent II, din cadrul Poliţiei Roznov – Compartimentul Rutier, prevăzut la poziţia 625 în statul de organizare, specialitatea poliţie rutieră.

Cele 30 de funcţii de ajutor şef post din mediul rural sunt repartizate la următoarele posturi de poliţie: Rediu (1), Cândeşti (1), Săvineşti (2), Costişa (1), Săbăoani (1), Răuceşti(1), Gârcina (1), Alexandru cel Bun (1), Războieni (1), Tupilaţi (1), Doljeşti (1), Bîra (1), Români (1), Secuieni (2), Moldoveni (1), Valea Ursului (1), Bozieni (1), Pânceşti (1), Dulceşti (1), Ruginoasa (1), Văleni (1), Bicazu Ardelean (1), Bicaz-Chei (1), Crăcăoani (1), Bălţăteşti (1), Urecheni (2) şi  Timişeşti (1).

Pentru reîncadrare ca poliţişti, sunt scoase la concurs două funcţii de execuţie, existente în statul de organizare al unităţi, în structura de ordine publică, după cum urmează: o funcţie de ofiţer specialist III din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Săvineşti, prevăzută la poziţia 700 din statul de organizare, şi o funcţie de agent principal din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Sagna, prevăzută la poziţia 863 din statul de organizare.

Desfăşurarea concursului

Prima etapă a desfăşurării concursului este evaluarea psihologică, ce se va susţine în perioada 8 – 15 octombrie 2016, înaintea examinării medicale.

„Evaluare psihologică/medicală reprezintă o etapă eliminatorie, iar detalii cu privire la aceasta (locul şi perioada de desfăşurare, planificarea candidaţilor, afişarea rezultatelor, precum şi modalitatea de contestare a rezultatelor) vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea acestor informaţii pe pagina de Internet a IPJ Neamţ, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://nt.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii”, precizează un comunicat al instituţiei.

În perioada 19 – 28 octombrie 2016, candidaţii declaraţi „apt” la evaluarea psihologică se vor prezenta la Centrul Medical Judeţean Neamţ, în vederea evaluării medicale. În situaţia în care se constată inaptitudinea medicală, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Fişa medicală-tip este un document care face parte din dosarul de recrutare şi trebuie finalizată până la data de 28 octombrie 2016 (după această dată dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip).

A doua etapă este reprezentată de evaluarea performanţei fizice – probă eliminatorie. Detalii cu privire la proba de evaluare a performanţei fizice (locul şi perioada de desfăşurare, planificarea candidaţilor, afişarea rezultatelor, precum şi modalitatea de contestare a rezultatelor) vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor, în timp util, prin postarea acestor informaţii pe pagina de Internet a I.P.J.Neamţ, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa https://nt.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

Reprezentanţii IPJ Neamţ precizează că, în situaţia în care candidaţii care nu se prezintă la data, ora şi locul indicate pentru susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, aceştia vor fi declaraţi „neprezentat” şi vor fi eliminaţi din concurs.

Ultima etapă este reprezentată de proba test scris, ce constă într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul IGPR din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 19 noiembrie 2016.

Înscrierea candidaţilor se va face separat pentru: posturile de ordine publică – mediul rural (ajutor şef post), posturile de ordine publică – mediul urban (agent de siguranţă publică şi patrulare) şi posturile din structura de poliţie canină (agent conductori câini). Reprezentanţii IPJ Neamţ precizează că, în acest sens, candidaţii au posibilitatea de a se înscrie doar la una din cele trei structuri precizate mai sus, fapt care va fi specificat încă de la început, în cererea de înscriere. De asemenea, este interzisă înscrierea la concurs la mai multe structuri sau linii de muncă, după caz, candidaţii fiind obligaţi să opteze, cu ocazia depunerii cererii de înscriere, pentru o singură structură, sau o singură linie de muncă, după caz, întrucât concursul va avea loc în aceeaşi zi, la aceeaşi oră pentru toate specialităţile şi liniile de muncă.

„Precizăm faptul că înscrierea la concursurile organizate pentru ocuparea locurilor vacante pe respectiva structură (ordine publică-urban, ordine publică-rural, poliţie canină), prin încadrare directă, se face la comun, iar în funcţie de media obţinută în urma examenului se va face repartizarea pe locurile vacante din cadrul structurii respective”, mai precizează comunicatul IPJ Neamţ.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0