Prima paginăActualitateSocial

Sancțiuni mai aspre pentru beneficiarii de ajutoare sociale

Ministerul Muncii vrea să creeze un sistem unitar de sancţiuni pentru beneficiile de asistenţă socială, cu scopul de a responsabiliza atât beneficiarii drepturilor respective, cât şi persoanele ce se ocupă de stabilirea şi acordarea acestora. Vor fi introduse amenzi noi, iar unele vor fi majorate.

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative din domeniul beneficiilor de asistenţă socială, referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, a fost lansat, recent, în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Prin acest document se propune stabilirea unui sistem unitar de sancţiuni pentru beneficiile de asistenţă socială, astfel încât să se descurajeze fraudarea sistemului.

În afară de autorităţile implicate în stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, modificările privind sancţiunile vizează şi persoanele care se bucură efectiv de aceste drepturi. În principal, amenzile sunt pentru neîndeplinirea obligaţiei de a comunica primăriilor modificările familiale sau de venituri ce pot afecta acordarea ajutoarelor.

În acest moment, în judeţul Neamţ există peste 150.000 de beneficiari, într-o formă sau alta, de ajutoare sociale.

Amenzi mărite în cazul venitului minim garantat şi ajutorului de încălzire

Titularii ajutorului social vor putea fi sancţionaţi cu amendă de la 500 la 2.000 de lei (faţă de 500 – 1.000 de lei, în prezent) dacă nu vor comunica în scris primarului modificările referitoare la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în maximum 15 zile de la data intervenirii schimbărilor.

Sancţiunea va fi aplicabilă şi dacă, după stabilirea dreptului la ajutor social, aceştia nu vor depune, o dată la trei luni, la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii ei.

O amendă cuprinsă între 500 şi 2.000 de lei (faţă de 200 – 1.000 de lei, în prezent) vor risca şi titularii ajutorului pentru încălzirea locuinţei dacă la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea acestui drept nu vor menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

În plus, faţă de situaţia actuală, o amendă de la 500 la 2.000 de lei se va aplica dacă titularii ajutorului nu vor comunica primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de cinci zile de la data schimbării.

Amenzi noi în cazul alocaţiei pentru susţinerea familiei, concediului de creştere şi alocaţiei de stat

Titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei vor risca să fie sancţionaţi cu amendă de la 500 la 2.000 de lei dacă nu vor comunica în scris primarului, în termen de maximum zece zile, modificările cu privire la componenţa familiei şi/sau veniturile realizate de membrii acesteia, sau dacă, după stabilirea dreptului la alocaţie, nu vor depune la primăria în a cărei rază teritorială îşi are familia domiciliul/reşedinţa, o dată la trei luni, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii ei.

În acelaşi timp, sancţiunea va fi valabilă pentru persoanele care beneficiază de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului sau de stimulentul de inserţie, dacă nu vor comunica în scris primăriei modificările intervenite în situaţia lor ce pot determina încetarea/suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia schimbărilor.

În final, cu privire la persoanele cărora li se plăteşte alocaţia de stat pentru copii, sancţionarea cu amendă de la 500 la 2.000 de lei se va putea face dacă acestea nu vor comunica schimbările referitoare la componenţa familiei sau domiciliu/reşedinţă ce pot determina încetarea/modificarea acordării dreptului, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acestora.

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0