Sancțiuni aplicate de ITM Neamț după controalele la benzinăriile din județ

HomeActualitate

Sancțiuni aplicate de ITM Neamț după controalele la benzinăriile din județ

În perioada 10-16 martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a efectuat verificări în cadrul unei campanii naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii și protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto, informează ITM Neamț.

Obiectivele acţiunilor de control au fost de identificare a angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu, precum și de diminuare a consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în acest domeniu a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă.

Inspectorii de muncă au mai urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă, precum și eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Au fost verificaţi 30 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 64 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 38 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 33.500 de lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele: nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi; nu era respectată obligaţia de informare a salariaţilor, prin act adiţional la contractul individual de muncă, cu privire la salariul minim brut garantat în plată; nu era respectată obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc; registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate; dosarele personale ale salariaţilor erau incomplete; nu era respectată obligaţia angajatorului de a informa utilizarea frecventă a muncii de noapte la inspectoratul teritorial de muncă; nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive.

Deficienţele constatate în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă au fost următoarele: certificatul de examinare „in situ” pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv era expirat; rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era legat la instalaţia de împământare; nu au fost puse la dispoziţia lucrătorilor fişele cu date de securitate; nu era realizată verificarea periodică a instalaţiei electrice; nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători; nu au fost desemnaţi prin decizie lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor; nu erau semnalizate zonele unde pot apărea atmosfere explozive; nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucrători.

În domeniul relaţiilor de muncă, pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 39 măsuri de remediere şi au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă de 3.000 lei şi 12 avertismente contravenţionale, iar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 25 de sancţiuni contravenţionale, din care 18 avertismente contravenţionale şi șapte amenzi în cuantum de 30.500 de lei, au mai precizat reprezentanții ITM Neamț.

 

 

 

 

Foto: ITM Neamț

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0