HomeEducatie

Profesorii nu motivează elevii pentru performanță

* concluzia reiese din raportul ISJ Neamț pentru anul școlar 2011 – 2012 * metodele vechi de predare și lipsa de preocupare pentru pedagogia modernă sînt cauze ale rezultatelor slabe din învățămînt *
Toți directorii de școli din județul Neamț s-au întîlnit miercuri la Piatra Neamț cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Neamț, la obișnuita prezentare a raportului privind starea învățămîntului nemțean în anul școlar încheiat în vară.

 

 

Raportul a fost prezentat de actuala conducere, care și-a început mandatul în echipă completă după încheierea anului școlar. „Acesta nu este un raport al conducerii inspectoratului școlar, ci al activității tuturor inspectorilor din inspectoratul școlar, al directorilor, al profesorilor și elevilor din județ. De altfel, raportul a fost realizat integral de către inspectorii școlari care sînt aceiași cu cei care au activat și în anii trecuți„, a spus inspectorul școlar general Viorel Stan.

La prezentarea raportului au participat subprefectul de Neamț, Daniela Soroceanu, colonel Ioan Nițică, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, și președintele Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățămînt Neamț, Gabriel Ploscă. Odată cu raportul a fost prezentată și viziunea managerială a actualei echipe de la ISJ pentru anul școlar care abia a început. „Ceea ce nu trebuie niciodată să uităm este că noi, profesorii, ne aflăm la școală pentru elevi, și nu elevii se află la școală pentru profesori„, a spus inspectorul școlar general Viorel Stan înainte de prezentarea planului managerial.

 

Bilele negre ale școlilor din Neamț
Conform raportului întocmit pentru anul școlar trecut, principalele probleme cu care școlile din județ s-au confruntat în anul școlar 2011 – 2012 au fost determinate de lipsa personalului calificat în școlile din mediul rural și, în unele dintre aceste comunități, de o slabă comunicare între conducerea unității școlare și consiliul local, de lipsa de stabilitate a profesorilor aflați la început de carieră, dar și de conservatorismul și rezistența la schimbare manifestate de cadrele didactice, în special din partea celor cu vechime, și utilizarea cu preponderență la clasă a metodelor tradiționale de predare. A mai fost identificată lipsa de interes a profesorilor pentru selecția, pregătirea și motivarea elevilor pentru performanță școlară. Dacă la acestea se adaugă și lipsa manualelor școlare și perioada îndelungată de reînnoire, rutina și formalismul unor cadre didactice în activitățile metodice și lipsa autorizațiilor de funcționare pentru un sfert din școlile din județ, avem tabloul întreg al neregulilor din școlile din județ. O altă problemă identificată o reprezintă absenteismul și abandonul școlar, cauzate de lipsa de interes a părinților și de slaba relație existentă între familie și școală. Stăm bine, în schimb, la numărul elevilor implicați în concursuri școlare și extrașcolare, de la cei de grădiniță la cei de liceu, la schimburi de experiență cu parteneri din țară și din străinătate, avem tot mai multe proiecte în derulare și parteneriate cu diverse instituții și tot mai mulți profesori membri în diverse comisii, de la Ministerul Educației la ARACIP și cabinete și centre de documentare.

Comentarii

WORDPRESS: 0