Primarul Leonard Achiriloaei a prezentat raportul de activitate al Primăriei Roman pentru anul 2021

HomePolitica

Primarul Leonard Achiriloaei a prezentat raportul de activitate al Primăriei Roman pentru anul 2021

Vineri, 4 martie, în cadrul unei conferințe de presă, primarul municipiului Roman, Leonard Achiriloaei, a prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul anterior. În sinteza raportului de activitate, primarul Leonard Achiriloaei a afirmat:

„Dragi romașcani, în 2021 Romanul a continuat să se schimbe în bine, să urmeze calea dezvoltării, prezentându-se în fața tuturor ca un oraș modern, aflat în plină ascensiune. Alături de întreaga echipă din Primăria Municipiului Roman, am urmărit continuarea și începerea de noi investiții, regenerarea urbană a spațiilor publice, reducerea birocrației în administrația publică locală și grija față de comunitate. În pofida Pandemiei de COVID-19, Romanul a făcut pași semnificativi spre atragerea de fonduri nerambursabile, la acest moment valoarea proiectelor europene fiind de aproximativ 30 milioane de euro. Nu vreau să vă prezint mai departe o statistică, ci rezultatele concrete, realizate, care au condus la creșterea calității vieții.

În 2021, s-au finalizat următoarele proiecte:

• Îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora – Valoarea totală (inclusiv T.V.A.) = 1.624.688,97 lei

• Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi de viaţă în Municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi – Valoarea totală = 5.824.831,81 lei

• Creșterea eficienței energetice în sectorul locuințelor din Municipiul Roman – Valoarea totală = 7.722.005,14 lei

• Creșterea eficienței energetice a clădirii publice din Municipiul Roman, Str. Smirodava, Nr. 28 (creșă) – Valoarea totală = 7.922.196,88 lei. Lucrările au fost ample și au presupus reabilitarea întregii clădiri și intervenții asupra instalațiilor termice, sanitare și electrice. Pentru realizarea unei energii electrice verzi a fost instalat un sistem de panouri fotovoltaice „off grid”, cu puterea instalată de 5 kw. De asemenea, au fost montate echipamente de ultimă generație, printre care o centrală termică în condensație, un sistem de monitorizare video format din 64 camere de supraveghere video cu IP de înaltă rezoluție, sistem de detecție și alarmare la incendiu și 3 lifturi – pentru persoane, aprovizionare și tehnic. Au fost achiziționate aparate și echipamente pentru bucătărie, mobilier nou și tot ce este necesar pentru ca cei mici să își poată desfășura activitatea. Noul centru este pregătit pentru 90 de copii de vârstă antepreșcolară din municipiului Roman, iar organigrama pentru întreaga capacitate necesită 35 de persoane angajate.

• Reabilitare și dotare Școala “Vasile Alecsandri”, corp B – Valoarea totală 2.962.366,42 lei. Clădirea, construită între anii 1895-1897, are o suprafață de 814 mp și este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Neamț. Corpul B are acum în componență 8 săli de clasă, două grupuri sanitare, 3 birouri, un cabinet medical, spații de depozitare și o cameră tehnică. Lucrările au presupus o serie amplă de intervenții: termoizolarea fațadei – inclusiv a soclului și a planșeelor, înlocuirea tâmplăriei cu una de lemn stratificat și geamuri termopan, înlocuirea tavanelor, acoperișului și a pardoselei. De asemenea, a fost refăcută complet atât instalația sanitară, cât și cea electrică. Au fost montate două centrele termice pe gaze naturale, astfel încât confortul termic să fie în permanență asigurat. Totodată, a fost achiziționat mobilier școlar nou.

În 2021 a început implementarea următoarelor proiecte:

• CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare și Egalitate – proiect derulat alături de Consiliul Județean Neamț, un proiect care urmărește dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilități din județul Neamț, în vederea asigurării unui mediu de îngrijire cât mai apropiat de cel familial și prevenirii instituționalizării. Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 3.198.041,88 lei

• Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare de COVID-19 prin dotarea SPITALULUI MUNICIPAL DE URGENȚĂ ROMAN cu echipamente, aparatură și dispozitive medicale. Unitate sanitară este la acest moment dotată parțial cu echipamente, aparatură medicală și dispozitive medicale necesare gestionării situației de urgență provocată de virusul SARS-CoV-2. Valoarea totală = 8 642 713,8 lei

• Creșterea eficienței energetice și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Roman. Proiectul presupune înlocuirea lămpilor care au un consum ridicat de energie electrică cu lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață, modernizarea şi reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi şi rețele și ce este mai important – achiziționarea şi instalarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public, precum și montarea a două stații de încărcare pentru mașini electrice. Valoarea totală a proiectului = 18.298.770,13 lei

• Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgență Roman. În partea opusă Compartimentului de Primiri Urgențe va fi construită o nouă clădire formată din demisol și parter, în care va funcționa noul Centrul Imagistic, existând legături funcționale cu ambulatoriul și Centrul de Primiri Urgențe. Spațiile existente acum în ambulatoriu vor fi recompartimentate, cabinetele urmând să fie dispuse astfel încât pacienții și cadrele medicale să beneficieze de cele mai bune condiții pentru diagnosticare. Centrul imagistic va fi dotat cu aparatură de ultimă generație. Valoarea totală = 16.268.206 lei

În 2021 au fost contractate următoarele proiecte:

• Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Multicultural „Unirea”, reabilitarea şi modernizarea străzilor şi căilor de acces – Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 15.683.681,28 lei

• Reabilitarea şi modernizarea clădirilor cu destinaţie socială pentru populaţia cartierului urban defavorizat „Zona Fabricii”, reabilitarea Străzii Fabricii şi construire căi de acces către locuinţele sociale – Valoarea totală = 20.851.152,88 lei

• Reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” – Valoarea totală = 22.257.226,95 lei.

Știm cu toții că lipsa școlilor profesionale, a echipamentelor specifice din liceele tehnologice sau a cursurilor cu aplicabilitate tehnică, conduce inevitabil către o criză de specialiști. Trebuie să ne îndreptăm atenția către această problemă și să încercăm să găsim soluții. Liceul Tehnologic “Vasile Sav” va intra într-un program de reabilitare și modernizare completă a corpului B, a corpului C – acolo unde sunt prevăzute atelierele de pregătire profesională, dar și a sălii de sport. Lucrările presupun înlocuirea tâmplăriei atât la exterior, cât şi la interior, schimbarea instalaţiilor sanitare, a instalațiilor de încălzire – inclusiv a centralelor termice și refacerea instalațiilor electrice. Vor exista, conform normelor actuale, reglementate de ISU și centrale de detecție și semnalizare a incendiilor în toate aceste clădiri. De asemenea, toate grupurile sanitare vor fi modernizate. O altă componentă importantă a proiectului, vizează dotarea unității școlare cu echipament tehnic pentru uz didactic și mobilier adecvat profilului de activitate. Astfel, va fi achiziționată atât aparatură specifică atelierelor de instruire practică, înlocuind vechea dotare, dar și sisteme informatice moderne – toate venind în sprijinul elevilor și al profesorilor.

• Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” – Valoarea totală = 6.492.423,94 lei.

Școala de Artă “Sergiu Celibidache” (fosta Școala Gimnazială nr. 7 – așa cum este cunoscută de mulți romașcani), va beneficia de modernizarea corpului B și a sălii de sport. Baza materială va fi actualizată, prin achiziția de aparatură și echipamente moderne, specifice profilului vocațional de activitate. În ceea ce privește corpul B – compus din parter și etaj, lucrările presupun: refacerea acoperișului, a termoizolației, înlocuirea tâmplăriei și refacerea finisajelor, refacerea pardoselilor din sălile de clasă, modernizarea grupurilor sanitare și construcția unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. Toate instalațiile: sanitare, termice și electrice vor fi refăcute. În cazul sălii de sport, intervențiile sunt similare, urmând ca tâmplăria să fie înlocuită în totalitate, să fie construite vestiare cu grupuri sanitare și dușuri, pardoselile din sală și din spațiile anexe să fie refăcute.

• Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii Carol I, construire şi dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman – Valoarea totală = 18.673.908,85 lei.

Romașcanii care locuiesc pe străzile: Salciei, Sărata, Zebrei și Fundătura Zebrei vor beneficia de condiții optime, prin implementare unui sistem rutier nou pentru traficul auto și pietonal. În ceea ce privește etapele de execuție, corpul A al școlii va fi consolidat, asigurându-se spaţii de învăţământ: 7 săli de clasă, 3 laboratoare şi un spaţiu pentru cabinetul medical. Sala de sport existentă se va demola şi se va reconstrui o clădire nouă, redimensionată, cu teren exterior de sport şi cu anexe specifice: vestiare, grupuri sanitare, cabinet profesor și spații de depozitare. Grădiniţa se va reabilita funcțional şi arhitectural, urmărindu-se în primul rând eficientizarea energetică prin termoizolare și înlocuirea tâmplăriei. De asemenea, eficientizarea va presupune și montarea unei centrale termice noi și a instalației aferente.

În faza de precontractare, la acest moment se află proiectul integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala “Costache Negri” pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş – Valoarea totală = 18.459.735,19 lei

De asemenea, la Grădinița nr. 2 cu program normal din strada Dobrogeanu Gherea au avansat etapele reabilitării clădirii. În anul 2021 s-au executat lucrări în valoare de 867.279,91 lei cu TVA, constând în finisaje interioare, montaj instalații detectoare semnalizare și avertizare și instalații termice interioare.

Tot la acest capitol, în 2021 au fost depuse două proiecte prin AFM, de reabilitare a Grădiniței cu program prelungit nr. 1 și a Grădiniței cu program prelungit nr. 5.

În domeniul educației, pe lângă investițiile amintite, în cursul anului trecut au fost înlocuite tablourile electrice din fiecare unitate școlară, investiția fiind o primă etapă dintr-un plan de măsuri privind creșterea siguranței elevilor.

De asemenea, la CNRV au avut loc lucrări de consolidare și refacere a gardului de împrejmuire. Estetica celor două clădiri reabilitate, cu o deosebită arhitectură – corpul principal și Casa Hogaș, este redată la adevărata valoare. Gardul a fost executat pe o lungime de 300 de metri, având stâlpi de beton placați cu piatră naturală, panouri de împrejmuire executate din profil rectangular și profile cu terminație metalică cu rol de ornament. Toate etapele de execuție au respectat indicațiile Direcției Județene pentru Cultură Neamț, astfel încât rezultatul final să fie în acord cu edificiul.

În ceea ce privește regenerarea urbană a spațiilor publice, pe lângă cele două parcuri menționate anterior – Jora și Zăvoi, care însumează 78.000 mp de spații verzi, în ultimul an au fost sistematizați 84.505 mp de spații urbane, după cum urmează:
• Străzi asfaltate: 22.260 mp
• Alei, parcări asfaltate: 22.758 mp
• Trotuare cu pavele: 18.707 mp
• Parcări cu pavele: 20.780 mp

În 2021 s-a început modernizarea spațiilor de joacă din Roman, pentru a crea un climat de siguranță pentru copiii noștri. S-au finalizat 5 părculețe, în Aleea Revoluției, Danubiana, Ecaterina Teodoroiu și Mihai Eminescu. Lucrările au constat în refacerea suprafeței de teren și montarea unui covor de tartan, realizarea unei alei din pavele, recondiționarea sau înlocuirea obiectelor de joacă, montarea băncilor și a coșurilor de gunoi, precum și înlocuirea gardului de protecție.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, au fost modernizate următoarele străzi:

• Strada Tinosului – lucrări constând în: așternere covor asfaltic 3225 mp, trotuare și acces proprietăți 1585 mp, s-au montat borduri mari pe lungimea de 1417,80 ml, borduri mici pe lungimea de 984,20 ml, rigola carosabilă pe lungimea de 30 ml.

• Cocorului, Zimbrului și Prundului, după cum urmează: sistem rutier nou 8472 mp, trotuare cu pavele 3752 mp, montat borduri mari 3376 ml, borduri mici 4522 ml, rigolă de acostament 113 ml.

• Nicolae Bălcescu, (tronson cuprins între str. I.L.Caragiale și str. Petru Rareș) constând în turnarea ultimului strat de mixtură asfaltică pe o suprafață de 1860 mp, s-au montat borduri mari pe lungimea de 582 ml și s-a finalizat execuția trotuarelor cu pavele pe o suprafață de 622 mp. S-au ridicat în cotă căminele și geigherele existente și s-au montat indicatoarele rutiere.

Au fost refăcute următoarele trotuare:

• În cartierul Petru Rareș – lucrări în valoare de 289.067,37 lei cu TVA.

• Bulevardul Republicii – lucrări în valoare de 548.060,46 lei cu TVA, reprezentând montaj pavele pe o suprafață de 7.062 mp și reparații pe o suprafață de 387 mp, în valoare de 39.809,49 lei cu TVA.

Tot în Bulevardul Republicii au avut loc lucrări pentru amenajări peisagistice și parcări. Au fost montate borduri mari – 6146 ml, borduri mici 4267 ml, s-au montat pavele autoblocante pe suprafața de 10260 mp, pavele ecologice pe suprafața de 8075 mp și normale pe suprafața de 5603 mp.

• Trotuare cu asfalt pe strada Spiru Haret – lucrări în valoare de 385.388,30 lei cu TVA, reprezentând borduri mari montate pe lungimea de 1.770 ml și borduri mici pe lungimea de 640 ml.

• În cazul locuințelor sociale din strada Islazului, cu termen de finalizare 31.08.2022, anul trecut a fost executată cea mai mare parte a lucrărilor, în valoare de 7.129 961,01 lei, din total contract de 10.992.794,33 lei.

• Pe strada Smârdan s-a procedat la montare rigolă pe o suprafață de 306 ml și 556 ml pe strada Cuza Vodă – valoarea totală este de 111.462,00 lei cu TVA.

• S-au ridicat la cota finală a stratului de îmbrăcăminte asfaltică 161 de capace de cămin și 41 de geighere.

Prin procesul de bugetare participativă la nivelul municipiului Roman s-au achiziționat “Platforme casetate pentru colectarea separată a deșeurilor menajere”. O primă serie de platforme supraterane, cu 5 module pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere echipate cu cameră video, trapă securizată, deschidere cu card magnetic și acționate cu pedală au ajuns în depozitul Direcției de Servicii Edilitare. Aceste platforme sunt dedicate colectării deșeurilor din ambalaje de sticlă, de plastic și metal, hârtie și carton, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale. Modulele sunt metalice, prevăzute cu eurocontainere din plastic de 1100 litri și vor putea fi acționate doar de locuitorii zonei arondate, prin utilizarea cardului de acces. Treptat, vechile containere vor fi înlocuite, astfel încât să avem un oraș mai curat, care respectă colectarea selectivă și încurajează protejarea mediului.

În cadrul Direcției Servicii Edilitare au fost confecționate un număr de 20 de coșuri de gunoi stradale din lemn cu schelet metalic, precum și 13 pergole și jardiniere montate ulterior în diferite zone ale orașului. La solicitarea asociațiilor de proprietari au fost confecționate în regie proprie un număr de 60 de bănci cu spătar.

În parcul municipal, pe lângă lucrările de întreținere și reparații au fost construite noi adăposturi pentru păsări și animale, cu îndeplinirea condițiilor de habitat, cât mai apropiate de mediul lor natural.

Serele proprii au asigurat florile necesare pentru cele 3 sezoane, în 2021 fiind plantate, în total 181.000 fire de flori. De asemenea, au fost plantați 1.046 de arbori pe străzile: Florilor, Sucedava, Vlad Tepes, ANL Vasile Lupu, Parc Jora, Parc Zăvoi, dintre care 270 de arbori au fost plantați prin Asociațiilor de proprietari.

Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări a executat lucrări de întreținere și reparații pe o suprafață de 6733 mp, după cum urmează:
– amenajare parcări de reședință B-dul Republicii – ICA Center (strat de balast + straturi de asfalt binder + uzura) : 158 mp
– amenajare alei și trotuare la Grădinița din incinta Colegiului Tehnic “Danubiana”(strat de asfalt uzura) : 360 mp
– reparații (plombe) în carosabil strada Teiului (strat de asfalt uzura) : 347 mp
– amenajare parcări de reședință în fața blocului 52 B-dul Republicii (borduri mici + strat de asfalt uzura) : 261 mp
– reparații trotuare în incinta Halei Centrale – potcoava (strat de asfalt uzura) : 440 mp
– reparații la terenul de tenis de la Corpul B al Școlii “Vasile Alecsandri” (strat de asfalt uzura) : 155 mp
– reparații alei intrare în scări de bloc pe strada Smirodava (strat de asfalt uzura) : 97 mp
– reparații alei intrare în scări de bloc pe strada Gloriei (strat de asfalt uzura) : 109 mp
– reparații alei intrare în scări de bloc pe strada Păcii (strat de asfalt uzura) : 27 mp
– reparații carosabil – strada Toma Stelian : 563 mp
– parcări la sediul Jandarmeriei Roman : 672 mp

Pe linie de semnalizare rutieră au fost înlocuite 195 de indicatoare rutiere deteriorate şi avariate. S-au trasat marcajele pentru 194 parcări de reşedinţă. S-au primit documentaţii şi s-au întocmit un număr de 283 contracte pentru locuri de parcare de reşedinţă libere, în parcări deja existente. Totodată s-au elaborat schiţe şi s-au trasat 22 parcări noi.

La sfârșitul anului 2021 în municipiul Roman existau 5.722 de locuri de parcare rezidențiale, din care 5.480 de locuri închiriate (grad de ocupare 95,77%). Numărul parcărilor publice cu plată de pe raza municipiului este de 1.136 locuri, din care 1.023 sunt locuri cu plata la parcometre, sau prin aplicația T-park și 113 locuri-acces cu bariere.

Reducerea birocrației în Primăria Municipiului Roman, a fost o dorință și a devenit realitate! Au fost implementate 38 de servicii publice online și 4 aplicații pentru cetățeni. Prin intermediul Portalului de servicii online, a soluției de plată de la distanță a taxelor și impozitelor, a aplicației pentru dispozitive mobile – “Municipiul Roman – Servicii online”, oferim o alternativă la modul clasic de livrare a serviciilor gestionate de municipalitate, preluarea documentelor și datelor în format electronic de la persoanele fizice sau juridice.

Tinerii trebuie motivați să rămână aici! Este un deziderat pentru care depun toate eforturile, iar proiectarea unei noi creșe în municipiul nostru, cred că reprezintă un pas important și un sprijin real pentru familiile tinere.

Așa cum știți, alături de colegii din administrația publică, în a doua jumătate a anului trecut am întreprins toate demersurile pentru ca Romanul să fie înscris pe lista Programului național de construcție de creșe a Ministerului Dezvoltării. În acest moment, avem certitudinea că o nouă creșă modernă, de capacitate mare va fi construită în municipiul nostru. Un astfel de centru pentru antepreșcolari va fi construit pe o suprafață a terenului pe care acum funcționează Bazarul.

Viitoarea clădire pentru copiii antepreșcolari va avea o suprafață de 2.409 mp, pe un singur nivel, cu o lungime a construcției de 97,62 metri și o lățime de 34,13 metri. Creșa va avea o capacitate de 11 grupe, maximum 110 copii și va dispune de toate facilitățile care sunt astăzi prevăzute de legislația în vigoare. Vor exista camere de joacă, dormitoare, spălătorie proprie, bucătărie, sală mare funcțională, cabinet medical și spații administrative. Valoarea investiției, asigurată de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții este de 22.262.920 lei cu TVA.

Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă a urmărit în decursul anului eficientizarea acţiunilor de prevenire şi creşterea capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă. Pe lângă activitățile specifice, s-au identificat și stabilit centrele de vaccinare împotriva COVID-19.

La nivelul Comitetului Local s-au luat măsuri urgente de achiziționare de stocuri suplimentare de materiale pentru dezinfectare, măști, mănuși de protecție, costume de protecție. La nivelul școlilor, liceelor și instituțiile subordonate s-au achiziționat și amenajat preșuri cu soluții de dezinfectare și soluții de igienizare a mâinilor. Totodată a fost înființat și gestionat centrul de vaccinare de tip drive-through în parcarea Centrului Comercial – Roman Value Centre.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a intervenit la numeroase cazuri și solicitări, printre care: 28 degajări de arbori, 23 evacuări apă de pe domeniul public al municipiului, din subsoluri și curțile oamenilor, 679 toaletări arbori, 13 degajări de cablu, 9 degajări stâlpi căzuți pe carosabil, 8 salvări de animale, 17 intervenții la incendii de vegetație, 6 intervenții la incendii produse la imobile, 21 intervenții pentru fixarea unor elemente de acoperiș, 41 degajări de materiale ce blocau scurgerea apelor pluviale, 9 curățări canale pluviale, și participări la diferite exerciții împreună cu Detașamentul de Pompieri Roman.

În decursul anului Biroul de mediu a inițiat și implementat o serie de programe și măsuri de conștientizare a populației, printre care amintesc:

• Programul Național „VINEREA VERDE – Stop! Azi, mașina stă pe loc!” – campanie de încurajare a angajaților să folosească bicicleta, trotineta sau orice alt mijloc de transport nepoluant și să renunțe astfel, pentru o zi, la autoturismul personal.

• „Mediul ne privește!” – activitate care urmărește implicarea romașcanilor într-o echipă vigilentă și dinamică de protejare a mediului. Pe parcursul anului au fost organizate trei întâlniri cu cei înscriși, fiind rezolvate o parte din aspectele semnalate de cetățeni, reprezentanților municipalității.

• „Ziua de Curățenie Națională” – Primăria Municipiului Roman a lansat invitația romașcanilor – persoane fizice, ONG-urilor din Roman, instituțiilor și agenților economici de pe raza municipiului, de a participa în data de 18.09.2021 la inițiativa „Ziua de Curățenie Națională”. Au participat aproape 200 de voluntari, în limitele impuse de măsurile stabilite pentru combaterea pandemiei Covid -19.

• Săptămâna Europeană a Mobilității – 16-22 septembrie 2021 – a fost a 7-a participare la campania europeană de promovare a mobilității urbane durabile, eveniment european care a celebrat împlinirea a 20 de ediții. Acțiunile desfășurate au constat în:

• organizarea evenimentului sportiv de interes public local „MTB Roman Maraton, ediția a III-a”, în data de 18.09.2021, prin colaborarea Municipiului Roman cu Asociația Club Sportiv MTB Roman.

• un Tur ciclist prin municipiul Roman în data de 22 septembrie 2021 – „Ziua fără automobil”, la care au participat elevi de la instituțiile de învățământ romașcane, însoțiți de cadre didactice, părinți, tutori, în colaborare cu MTB Roman.

Direcția de Poliție Locală și-a îndeplinit cu succes misiunea de a asigura un climat de ordine și siguranță la nivelul municipiului Roman. Polițiștii locali au participat la un număr de 3.232 misiuni planificate de asigurare a ordinii și liniștii publice. Au fost rezolvate 2.108 reclamații și sesizării primite prin dispeceratul Poliţiei Locale. De asemenea, s-au aplicat 2.530 amenzi în valoare de 757.470 lei, dar și 923 de avertismente scrise.

În cadrul dispeceratului monitorizare video s-au semnalat 851 de sesizări. Numărul camerelor video care conduc la creșterea siguranței cetățenilor este de 163, dintre care: 78 sunt amplasate pe raza municipiului, alte 18 în parcul Zăvoi, 8 în parcul Jora, 16 în zona bazinelor din Ștrandul Municipal, 20 în zona de picnic, 20 în zona Primăriei Municipiului Roman și alte 3 camere video în parcarea din Pietonalul Ștefan cel Mare.

Compartimentul Control Mediu a soluționat 103 sesizări cu privire la depozitări necontrolate, fiind aplicate 58 de sancțiuni contravenționale.

Activitatea Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a constat în eliberarea a 656 Certificate de urbanism, din care 160 pentru operaţiuni notariale (alipiri, dezmembrări, înstrăinări de imobile), 292 Autorizaţii de construire, din care 82 pentru locuinţe noi şi 20 autorizaţii de desfiinţare.

Au fost urmărite toate construcţiile autorizate, pe faze de execuţie – de la trasarea în teren (138 de cazuri) şi până la recepţia la terminarea lucrărilor (108 cazuri) – şi a fost verificat modul în care titularii autorizaţiilor de construire respectă prevederile acestora şi ale proiectelor şi avizelor.

În cadrul Direcției Juridice și Administrație publică, consilierii juridici din cadrul Biroului Juridic Contencios au instrumentat un număr de aproximativ 600 dosare, dintre care, 300 de dosare noi înregistrate pe rolul instanțelor de judecată. Au fost avizate pentru legalitate mai mult de 700 de contracte comerciale, de concesiune, de închiriere, de prestări servicii și de muncă. De asemenea, au fost soluționate un număr de peste 400 de petiții adresate Biroului Juridic și s-a asigurat consilierea în vederea soluționării cererilor adresate de celelalte compartimente ale instituției.

Un număr de 900 de persoane au primit îndrumare și consiliere din partea directorilor sau a inspectorilor din Primărie. Cu alte 54 de persoane am discutat în cadrul audiențelor susținute în perioadele în care normele sanitare au permis acest lucru. Dispozițiile semnate în calitate de primar, în anul 2021 au fost în număr de 1687. S-au adoptat un număr de 309 hotărâri, astfel: 296 au fost iniţiate personal, în calitate de primar, 7 inițiate de viceprimarul municipiului Roman, 6 inițiate de către consilierii locali.

Biblioteca Municipală “George Radu Melidon” a înregistrat în anul 2021 un număr de 853 de utilizatori activi, totalizând un număr de 9410 vizite directe. De asemenea, unitatea de cultură etalon a municipiului nostru a difuzat 11.957 de documente, cărți sau înscrisuri în diferite limbi și de diferite domenii sau specialități.

Evenimentele culturale organizate în decursul anului, au fost organizate respectând normele sanitare aflate în vigoare, după cum urmează:
– Ziua Culturii Naţionale şi împlinirea a 171 de ani de la naşterea scriitorului Mihai Eminescu prin expoziţii de carte organizate;
– Expoziţie de carte pe 27 ianuarie, de Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului;
– În perioada 8 – 12 martie, la Secţia de împrumut carte pentru copii, s-a desfăşurat Atelierul de creație prilejuit de împlinirea a 190 ani de la nașterea profesorului George Radu Melidon, fondatorul Bibliotecii Municipale Roman;
– Pe 25 martie, am participat la Casa Hogaş la un eveniment In Memoriam, dedicat prof. Gheorghe A. M. Ciobanu;
– La data de 30 martie, am participat la Simpozionul prilejuit de împlinirea a 629 ani de la prima atestare documentară a Romanului, eveniment găzduit de Muzeul de Istorie;
– Pe 21 aprilie am găzduit Simpozionul Economic Internațional Creștere economică și stabilitate Financiară, cu participarea ambasadorilor din Olanda, Federația Rusă, Palestina, Belarus, Maroc și Japonia;
– În luna mai, în cadrul manifestărilor organizate cu prilejul Zilelor Municipiului, s-a desfăşurat Gala Excelenței Romașcane;
– Pe 23 mai, Sala de Lectură a organizat o expoziţie de carte la împlinirea a 150 de ani de la naşterea scriitorului Garabet Ibrăileanu;
– Ca în fiecare an, pe 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, Biblioteca municipală l-a premiat pe cel mai mic utilizator al Bibliotecii;
– Pe 5 iunie, Sala de Lectură a organizat o expoziţie de carte dedicată Zilei Învăţătorului;
– Pe 18 iunie, Biblioteca a găzduit lansarea Proiectului Biblioteca ZF, proiect iniţiat de organizaţia KULT Hub împreună cu Fabrica de airbag-uri ZF Roman;
– Pe 14 august, Sala de Lectură a organizat o expoziţie de carte In memoriam dedicată dirijorului şi compozitorului romaşcan Sergiu Celibidache, cetăţean de onoare al Municipiului Roman;
– Pe 19 august, la împlinirea a 140 de ani de la naşterea compozitorului şi dirijorului George Enescu, Sala de Lectură a organizat o expoziţie de carte;
– Cu ocazia zilei de naștere a scriitorului romaşcan Max Blecher – 8 septembrie (Cetăţean de onoare al municipiului Roman), a fost organizată expoziţia de carte: Max Blecher în colecţiile Bibliotecii municipale George Radu Melidon;
– Ca în fiecare an, de Ziua internaţională a persoanelor vârstnice, a avut loc premierea celor mai în vârstă utilizatori ai Bibliotecii;
– Pe 15 octombrie, am participat la Gala Patrimoniului Cultural Nemțean, eveniment organizat de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Neamţ, eveniment în cadrul căruia s-au evidențiat realizările în domeniul protejării monumentelor istorice și al bunurilor de patrimoniu aflate în județul Neamț.

În decursul anului 2021, municipiul Roman a primit 3 premii de excelență, după cum urmează:
– Premiul de”Excelenţă în regenerarea urbană a spaţiilor publice” acordat de către Asociația Municipiilor din România;
– Premiu de excelență acordat de către Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, în cadrul Galei Patrimoniului Cultural Nemțean – pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice;
– Premiu de excelență acordat în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat, organizată de ECOTIC.

Am precizat doar o sinteză din activitatea Direcțiilor și a Serviciilor aflate în Primăria Municipiului Roman, axându-mă pe rezultatele vizibile. Însă pentru ca toate acestea să fie posibile, a fost nevoie de o continuă muncă de cercetare, scriere și documentare, consultare juridică, tehnică și economică – etape care se datorează exclusiv colegilor a căror muncă nu este întotdeauna în văzul publicului. Pentru toți cei implicați în dezvoltarea locului pe care îl numim “acasă” am doar cuvinte de mulțumire și respect!

Concluzionând, anul 2021, nu a fost un an ușor, dar putem afirma, fără a da dovadă de falsă modestie, că ne-am îndreptat în direcția bună, menținând traiectoria propusă spre creșterea calității vieții. Cu încredere, mergem mai departe!”

Raportul detaliat poate fi consultat în continuare sau poate fi accesat la acest link:

 

Raport-2021

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 1
  • Vasile Tudorachi 1 an ago

    Succes, in demararea proiectelor noi si finalizarea celor cu termen in acest an.