Peste 16.000 de caziere judiciare, în şase luni

Dimensiune text

În primul semestru al anului în curs, la nivelul judeţului Neamţ au fost eliberate, prin sistemul ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român), 16.122 de certificate de cazier judiciar, necesare cetăţenilor.

Doar în municipiul Piatra Neamţ, 10.171 de caziere au fost solicitate de către persoanele fizice, iar 167 de către persoanele juridice, documente ce au fost eliberate de către lucrătorii Serviciului de Cazier Judiciar şi Evidenţă Operativă. În aceeaşi perioadă, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roman au eliberat 4.034 de certificate de cazier judiciar persoanelor fizice, iar 34 certificate de cazier judiciar au fost eliberate persoanelor juridice. Totodată, la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ au fost solicitate 1.715 de certificate de cazier judiciar de către persoanele fizice şi o persoană juridică a solicitat un astfel de document, fiindu-le eliberate în termen.

„Sistemul informatic ROCRIS permite, în sistem automatizat, în condiţii de siguranţă şi în mod operativ, din orice punct de acces la sistem, eliberarea de certificate de cazier judiciar securizate pentru persoane fizice, cetăţeni români, străini sau apatrizi şi persoane juridice, în condiţiile legii, şi copii securizate de pe cazierul judiciar pentru toate sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi justiţiei. Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoana fizică poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliţie în care există ghişeu de cazier judiciar, însoţită de: actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor UE, carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate); timbru fiscal în valoare de doi lei; chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de zece lei”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

Pentru persoanele fizice care nu figurează cu menţiuni în Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS), certificatul de cazier judiciar se eliberează pe loc. Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult trei zile de la data solicitării. La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice va anexa următoarele documente: dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal; copie certificat constatator; chitanţa de achitare a taxei în cuantum de zece lei; timbru fiscal în valoare de doi lei.COMENTARII

WORDPRESS: 0