Pelerin în Țara Sfîntă

O călătorie în Țara Sfîntă a schimbat viața multor oameni. Fiecare loc este încărcat parcă de un magnetism necunoscut care atrage pelerinul, îl tensionează pînă la lacrimi, îi naște dorința fierbinte de cunoaștere și rugăciune. Patriarhul ortodox distribuie lumina sfîntă în Sîmbăta mare a Paștilor, tuturor creștinilor ortodocși prezenți.

 

 

Fiecare dintre noi visează să pășească măcar o singură dată pe urmele pașilor lui Iisus în Țara Sfîntă. Israelul oferă pentru miliarde de pelerini un peisaj spectaculos de vegetație luxuriantă, dar și de deșert, de plaje întinse pe țărmul Mediteranei, o mare unică în lume, în care nu te poți scufunda (Marea Moartă) din cauza salinității foarte mari, o țară cu o istorie multimilenară, consemnată în cartea de căpătîi a creștinismului (Biblia) și cu numeroase edificii religioase care adeveresc această istorie. O călătorie în Țara Sfîntă a schimbat viața multor oameni care au înțeles, în cele din urmă, mesajul Fiului lui Dumnezeu.

Israelul este leagănul monoteismului și centrul spiritual al celor trei mari religii ale lumii: creștină, mozaică și musulmană. Dacă ai citit Vechiul și Noul Testament, ai sentimentul că locurile îți sînt atît de familiare încît te simți în propria patrie. Oricum, creștinul are trei patrii: una istorică, în care s-a născut, alta eshatologică – spre care aspiră (Împărăția lui Dumnezeu) și alta spirituală, în care se simte mereu chemat în preajma lui Iisus. În ciuda atîtor schimbări survenite în cele două milenii de după Hristos, a comerțului în exces, fiecare loc este încărcat parcă de un magnetism necunoscut care atrage pelerinul, îl tensionează pînă la lacrimi, îi naște dorința fierbinte de cunoaștere și rugăciune. Desigur, pașii pelerinului caută mai întîi Ierusalimul.

În ciuda numelui pe care îl poartă, Ierusalimul nu a avut niciodată pacea pe care și-a dorit-o. Cunoscută cu trei milenii în urmă drept cetatea Iebuseilor și reședință a regelui psalmist David, Ierusalimul a cunoscut nenumărate războaie și conflicte. Zidurile vechii cetăți care înconjurau esplanada templului au fost refăcute în mai multe rînduri.

În inima cetății se afla mărețul templu la care se raporta întreaga viață spirituală a poporului evreu, templu rezidit a treia oară în vremea lui Irod cel Mare și distrus definitiv în anul 70 dHr. Pe locul lui se află astăzi mărețul Dom al Stîncii cu o cupolă aurită, templul islamic (al treilea ca importanță în lume pentru musulmani), zidit în sec. al VII-lea. Pelerinul poate vizita Zidul Plîngerii, o parte din zidurile cetății care au mai rămas din vremea regelui David (sec. X îHr.), care amintesc gloria poporului evreu din timpul regilor biblici. Apoi, poate coborî în afara cetății, în Valea Chedronului și urca pe Muntele Măslinilor, cu o înălțime de 800 m, alcătuit dintr-un lanț cu trei coline. Tocmai spre vîrf, pelerinul se poate opri la locul Înălțării Domnului la Cer.

O tradiție spune că și astăzi pot fi văzute amprentele picioarelor lui Iisus întipărite în piatră în momentul Înălțării. Coborînd pe o cale îngustă, se poate opri la Biserica Pater noster, cu cripta în care Iisus a învățat pe ucenici cum să se roage (Evanghelia după Luca 11, 1-4). Biserica este cunoscută și cu numele grecesc Eleona (plantație de măslini). Este căptușită pe toți pereții cu rugăciunea Tatăl nostru, scrisă în toate limbile pămîntului. Apoi, mai la vale, te întîmpină bisericuța Dominus flevit (Domnul a plîns) care amintește de episodul din Evanghelistul Luca 19,41-44). Acoperișul este în formă de lacrimă înconjurat de o serie de motive ornamentale. Privind de pe fereastra locașului, te poți bucura de cea mai frumoasă priveliște a cetății Ierusalimului. Ceva mai jos, la poalele muntelui se află Grădina Ghetsimani, unde se află locul agoniei lui Iisus din noaptea premergătoare morții Sale. Pe acel loc s-a construit Biserica Națiunilor (în anii 1920 – 1924), între zidurile căreia a existat o altă biserică veche din sec. IV. În fața altarului ochii ți se opresc asupra stîncii uriașe a agoniei (Luca 22,39-46). Lîngă biserică se află o grădină cu măslini îmbătrîniți de vreme, lăstăriți probabil din alții mai vechi, martori ai evenimentelor din vremea lui Iisus. La cîțiva pași este marcat și locul arestării Domnului prin prezența unui alt locaș de cult.

Trecînd din nou prin Valea Chedronului sau Valea lui Iosafat descoperi un alt Sfînt Locaș cu nenumărate trepte de coborîre care te conduc spre locul unde a fost așezată în mormînt Sfînta Fecioară Maria. După puțină osteneală de mers pe jos, se poate intra din nou în cetate prin Poarta Leilor care ne conduce spre Calea Crucii sau Via dolorosa. Drumul rememorează calea pe care Iisus a parcurs-o cu crucea grea pe umerii Săi spre Golgota sau Locul Răstignirii, aflat la mică distanță de Sfîntul Mormînt. Pe cale întîlnești locurile inscripționate ale celor 14 opriri ale Domnului sub povara lemnului crucii. Foarte aproape se află Betezda, în vecinătatea Bisericii Sfînta Ana, unde Iisus a vindecat paraliticul de 38 de ani (Ioan cap. 5). La capătul drumului, te oprești aproape de Biserica Sfîntului Mormînt, numită și Biserica Învierii. Desigur, este locul cu cea mai puternică încărcătură spirituală pentru orice creștin.

Deasupra mormîntului Domnului s-a ridicat prima bazilică înaltă de 30 de metri, numită Rotonda sau Anastasis (Învierea), în formă circulară. Spre răsărit, în fața acesteia, s-a ridicat a doua bazilică, numită Martyrion, închinată morții lui Iisus pe cruce. Între cele două bazilici era grădina lui Iosif din Arimateea, un spațiu pătrat cu latura de 30 m împrejmuit cu pardoseală și arcade de jur împrejur, ulterior înglobat în ansamblul Sfîntului Mormînt. Inaugurarea celor două bazilici a avut loc în prezența împăratului Constantin cel Mare în ziua de 14 septembrie a anului 335. Istoria acestui ansamblu a înregistrat nenumărate incendii, distrugeri și reconstrucții. În vremea cruciaților cele două bazilici au fost transformate într-una singură, de mari proporții.

Mormîntul lui Hristos este situat în centrul primei bazilici menționate cu numele Rotonda. Inițial, mormîntul făcea parte dintr-un complex de morminte săpate în stîncă. Pentru a fi pus în evidență, arhitecții bizantini au săpat în jurul lui și au construit un mic edificiu funerar cu pereți din marmură și aur în forma unui templu. În urma unui incendiu, acesta a fost refăcut în 1810 de către grecii ortodocși, cu sprijinul financiar al țarului Rusiei, fără să-i dea strălucirea pe care o avusese înainte. Mormîntul are două părți: o încăpere mică cu rol de vestibul, numită „Capela îngerului” și o altă cameră pentru mormîntul Domnului. Prima încăpere, un pătrat cu latura de aproximativ 3 metri, păstrează un fragment din piatra care închidea ușa mormîntului. În colțurile peretelui de la intrare sînt două orificii rotunde prin care Patriarhul ortodox distribuie lumina sfîntă în Sîmbăta mare a Paștilor, tuturor creștinilor ortodocși prezenți. Acest eveniment se petrece imediat după orele amiezii. O ușă scundă te obligă să-ți apleci capul cu smerenie pentru a intra în camera propriu-zisă a mormîntului. De dimensiuni mult mai reduse, camera adăpostește lespedea de marmură pe care a fost așezat trupul lui Iisus. Deasupra sînt încrustrate trei gravuri cu scena Învierii. Zi și noapte, fără întrerupere, ard 43 de candele care străjuiesc mormîntul: ale creștinilor latini, ale grecilor, armenilor și copților.

Biserica, așa cum se prezintă astăzi, este coproprietatea grecilor ortodocși, a catolicilor și a armenilor. Regimul statu quo introdus în anul 1852 reglementează modul de administrare și slujire a întregului edificiu.

 

Preot Mihăiță POPOVICI


COMENTARII

WORDPRESS: 0