Prima paginăSanatate

O nouă serie de bilete de tratament alocată de Casa de Pensii

O nouă serie de bilete de tratament alocată de Casa de Pensii

Dimensiune text

 

Pentru a noua serie de tratament balnear aferentă anului 2017, ce are ca data de intrare în stațiuni perioada 10 – 13 iulie 2017, pentru județul Neamț au fost repartizate 236 bilete, toate fiind repartizate prin alocare automată, pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant în cerere, informează Casa Județeană de Pensii Neamț.

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Se asigură tratament balnear în staţiuni în care Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) deține în proprietate structuri de cazare cât și în alte societăţi comerciale, cu care CNPP a încheiat contracte, beneficiarii fiind înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament.

„Reamintim că lista cererilor aprobate este afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției http://www.pensiineamt.ro/bilete-de-tratament/.

„Menționăm că de la începutul anului și până la această dată la Casa Județeană de Pensii Neamț sunt înregistrate 6.598 cereri pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate un număr de 1.176 bilete de tratament pentru primele opt serii. Reamintim că potrivit Ordinului Președintelui CNPP nr. 129/07.03.2017, pentru a se înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului. Cererea de acordarea se completează numai pe formularul aprobat (Anexa nr.2 la Ordinul 129/07.03.2017), putând fi transmisă prin poştă, fax, e-mail sau se poate depune personal la casa teritorială de pensii, cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul”, precizează un comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

 

 

 

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0