O nouă serie de bilete de tratament alocată de Casa de Pensii

HomeSanatate

O nouă serie de bilete de tratament alocată de Casa de Pensii

 

 

În perioada 8 – 11 iunie vor pleca la tratament balnear un număr de 57 beneficiari din județul Neamț, în una din următoarele stațiuni: Buziaș, Covasna, 1 Mai – Oradea, Pucioasa, Amara, Nicolina, Olănești, Sarata Monteoru și Moneasa. Lista cererilor aprobate este afișată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției www.pensiineamt.ro/bilete de tratament, informează Casa Județeană de Pensii Neamț. Biletele sunt alocate de CJP Neamț, prin aplicație informatică, beneficiarii urmând a fi înștiințați telefonic despre repartizarea biletului de tratament.

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii sau beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii şi care care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile.

Pentru a se putea înscrie în vederea obţinerii unui bilet de tratament, potenţialul beneficiar depune cererea de acordare însoţită în mod obligatoriu de copie după buletin/carte de identitate, urmând ca restul documentelor să fie ataşate la momentul eliberării biletului.

Repartiţia biletelor de tratament balnear se face pe baza ordinii de ierarhizare a cererilor, funcţie de opţiunile făcute de solicitant şi în ordinea menţionată în cerere. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri, punctajul aferent fiecărei cereri fiind obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

În situația neridicării biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă, sau după caz, dintr-o altă serie, cu condiția depunerii unei noi cereri.

„Până la această dată, Casa Județeană de Pensii Neamț a valorificat un număr de 375 bilete de tratament balnear pentru primele șapte serii ale anului 2018, fiind înregistrate 5.628 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear”, precizează un comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0