HomeActualitateRoman

Noi reguli pentru proprietarii de clădiri, de la 1 ianuarie

Primăria Municipiului Roman aduce în atenţia romaşcanilor faptul că, în conformitate cu noile prevederi ale Codului Fiscal, începând cu anul 2016, clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice se împart în trei categorii: clădire nerezidenţială, clădire rezidenţială (construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii) şi clădire mixtă.

Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 privind valoarea clădirii, valoare care poate fi rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă, valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă sau valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă.

Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2016. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la trei ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

Comentarii

WORDPRESS: 0