Prima paginăSanatate

Laboratoarele de analize vor fi evaluate de CAS Neamț

Dimensiune text

Este vorba despre laboratoarele care au depus documentele pentru a încheia un nou contract cu instituţia, pentru trimestrul IV din 2015.

În perioada 1-10 octombrie 2015, comisiile de evaluare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Neamţ vor verifica furnizorii de servicii medicale paraclinice din judeţ, care au depus documente pentru încheierea unui nou contract sau a unui act adiţional pentru trimestrul IV din 2015, în vederea stabilirii punctajelor care vor determina valoarea contractului.

Sunt verificate mai multe aspecte legate de standardele referitoare la organizare, la structura de personal, la informarea asiguraţilor, la dotări şi la asigurarea serviciilor oferite în cadrul laboratorului. De exemplu, comisia din partea CAS verifică dacă furnizorul de servicii medicale paraclinice îşi desfăşoară activitatea supusă evaluării într-un spaţiu de care dispune în mod legal, dacă deţine spaţiile cu accesul şi circuitele necesare pentru asiguraţi şi personal, conform reglementărilor în vigoare, dacă medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat, dacă furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic sau dacă are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de asistenţă publică integrată de urgenţă (112).

Această verificare se va face şi la furnizorii de servicii medicale Balneo-Fizico-Terapeutice care doresc să intre în relaţie contractuală cu instituţia.

În această perioadă, echipe mixte din partea CAS Neamţ şi din partea Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ efectuează un amplu control la toate farmaciile din judeţ. Până pe 25 septembrie, reprezentanţii celor două instituţii vor verifica respectarea programului declarat al farmaciilor, prezenţa farmaciştilor la punctul de lucru, condiţiile igienico-sanitare, dar vor avea de controlat şi preţul de achiziţionare al medicamentelor. Acest preţ de achiziţionare trebuie să fie cel de referinţă, stabilit prin lege. În funcţie de rezultatele acestor controale, conform regulamentului CNAS, la prima abatere constatată farmacia va primi un avertisment, după care vor urma alte sancţiuni.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0