Prima paginăRoman

La limita legii, pentru cinci lei

Dimensiune text

Un „comitet de inițiativă” fără personalitate juridică dorește ca o parte din proprietarii unui bloc de pe bulevardul Roman Mușat să plătească serviciile de colectare a deșeurilor în baza unor contracte individuale, nu prin intermediul asociației. Deși legea nu permite acest lucru, proprietarii spun că inițiatorii „proiectului” le-au promis deja încheierea de contracte individuale. Pentru serviciile de colectare a deșeurilor, fiecare dintre locatari plătește lunar cîte cinci lei. Unul dintre liderii „comitetului de inițiativă” a anunțat că locatarii scării respective se retrag din asociația de proprietari, începînd cu data de 1 iulie, fără a mai înființa o altă asociație. Persoanele care nu au încheiate contracte de colectare a deșeurilor sînt amendate.

 

Locatarii scării E a blocului 35 de pe bulevardul Roman Mușat au solicitat, prin vocea unui „comitet de inițiativă” reprezentat de romașcanul Vasile Alexa, domiciliat în scara respectivă, să plătească serviciile de colectare a deșeurilor în baza unor contracte individuale, și nu prin intermediul asociației de proprietari 21, din care aceștia fac parte. Mai mult de atît, aceștia au anunțat că se vor retrage din asociația de proprietari, fără a manifesta intenția de a se constitui într-o microasociație, la nivel de scară.

Pentru serviciile de colectare a deșeurilor, fiecare persoană domiliciată în scara respectivă plătește cîte 5,1 lei, lunar, inclusiv TVA. Societatea Rossal SRL Roman a primit din partea „Comitetului de inițiativă al proprietarilor din Roman care locuiesc la bloc” – o „structură” fără personalitate juridică, reprezentată de Vasile Alexa – o serie de solicitări privind facturarea în baza unor contracte individuale a serviciilor de salubritate. Vasile Alexa a discutat pe această temă în repetate rînduri și cu reprezentanții societății de salubritate, și cu cei ai administrației locale, explicîndu-i-se că acest demers nu poate fi dus la bun sfîrșit, deoarece legislația actuală – Legea 230/2007 – solicită proprietarilor care locuiesc în condominii (blocuri de locuințe) să se constituie în asociații de proprietari, iar repartizarea cheltuielilor sau a obligațiilor financiare pe fiecare proprietate individuală revine administratorului de asociație. Conform aceleiași legi, cheltuielile care sînt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu – unde sînt incluse și cele pentru colectarea deșeurilor menajere – sînt considerate prin lege cheltuieli ale asociației, și nu cheltuieli ce pot fi facturate individual. „Pe lîngă aceste motive, facturarea individuală a serviciilor de colectare a deșeurilor este imposibilă, pentru că deșeurile nu pot fi colectate de la ușa fiecărui apartament. Deșeurile se depun la platformele gospodărești, a căror locație este stabilită de autoritățile publice locale, fiind respectate în mod obligatoriu normele de mediu. Între intervalele de ridicare a gunoiului, asociațiile de proprietari au obligația de a asigura curățenia în zona acestor puncte de colectare„, a explicat Ionel Ciocan, directorul societății Rossal SRL Roman.

 

Colectarea deșeurilor de la fiecare apartament, misiune imposibilă

 

În consecință, colectarea deșeurilor direct de la fiecare apartament în parte este imposibilă, pentru că nu este permisă montarea recipienților pentru colectare la limita de proprietate a apartamentelor, deoarece acest fapt nu ar respecta prevederile legale privind protecția mediului și ar pune în pericol sănătatea populației.

Răspunsurile primite nu au fost pe placul lui Vasile Alexa, care a continuat demersurile în vederea facturării individuale a serviciilor de colectare a deșeurilor menajere. Acesta a înaintat societății Rossal SRL Roman o listă cu semnăturile proprietarilor care locuiesc în scara E a blocului 35 de pe bulevardul Roman Mușat, pentru a dovedi că aceștia doresc facturarea individuală, anunțînd, totodată, că proprietarii de pe această scară se vor retrage din cadrul asociației de proprietari 21 începînd cu data de 1 iulie, fără a se constitui într-o nouă asociație, fapt ce contravine prevederilor Legii 230/3007.
În Roman există 12 microasociații cu personalitate juridică, acestea fiind constituite la nivel de scară de bloc. Unele dintre aceste microasociații au decis, ulterior, să se întoarcă în cadrul asociației de proprietari din care s-au separat, inclusiv din cauza creșterii cheltuielilor de întreținere. Am reamintit locatarilor scării E din blocul 35 de pe bulevardul Roman Mușat prevederile legale privind constituirea obligatorie în cadrul unei asociații de proprietari, le-am explicat din nou motivele pentru care nu putem încheia contracte individuale pentru colectarea deșeurilor și le-am transmis că, în cazul în care nu vor intra în legalitate și nu vor încheia, ulterior, un contract pentru ridicarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere, autoritățile vor lua măsurile ce se impun în astfel de cazuri„, a mai explicat Ionel Ciocan.

Chiar dacă legea spune cu totul altceva, locatarii scării E a blocului 35 sînt de acord, în mare parte, cu propunerile lansate de vecinul lor, Vasile Alexa. „Am fost de acord și am semnat atunci cînd ni s-a spus să facem branșamente individuale la apă și gaz. Atunci am semnat, dar acum, despre gunoi, nu știu decît ce mi-au povestit vecinii și nu am semnat nimic. Oricum, dacă vecinii cred că merită, fiind oameni în toată firea, fac și eu ce fac toți„, a spus Aurelia Pătrăuceanu, una dintre locatarele scării E a blocului 35 de pe bulevardul Roman Mușat.
Am vorbit cu domnul Alexa și ne-a spus că vor veni să ne încheie contracte individuale, ca la apă și lumină. Toți locatarii de pe scară vor asta. Am renunțat și la femeia de serviciu, că nu făcea nimic. Acum facem noi curățenie, de ce să o plătim pe ea?„, au spus vecinii acesteia, familia Marișcă.
Nouă ni s-a spus că ar mai scădea cheltuielile, dar mie mi-ar fi mai ușor să plătesc la asociație pentru colectarea deșeurilor„, este părerea lui Viorel Marele, administratorul unui spațiu comercial din această scară.

Inițiatorul proiectului, Vasile Alexa, a precizat că, în opinia lui, asociația de proprietari nu face în prezent nimic altceva decît să ia bani de la locatari fără a presta în schimb vreun serviciu acestora. Acesta consideră că locatarii scării din care face parte ar putea duce gunoiul în continuare la platforma gospodărească din zonă, fiind facturați direct și individual de furnizor.
Asociația de proprietari nu ne-a sprijinit în acest demers și, în concluzie, ne-am retras din cadrul acesteia. Nu intenționăm să ne constituim într-o altă asociație de proprietari, la nivel de scară, ci dorim să ne gospodărim singuri. Așa cum pentru apă, gaz și energie electrică sîntem facturați individual, putem fi facturați individual și în cazul serviciilor de colectare a deșeurilor. Ducem gunoiul la platforma gospodărească din zonă, iar furnizorul de servicii poate trimite facturi fiecărei familii în parte, respectînd standardul privind cantitatea de deșeuri medie produsă de un locuitor, conform normelor europene – 0,1 metri cubi, lunar. Am plăti aceeași sumă ca pînă în prezent – 5,1 lei cu TVA, lunar – însă direct furnizorului de servicii. Asociația de proprietari oricum nu face nimic altceva decît să strîngă banii noștri„, susține Vasile Alexa.

 

„Una e locuința particulară, alta e cea în condominiu”

 

Primarul Laurențiu Dan Leoreanu a încercat, în repetate rînduri, să explice romașcanilor că gestionarea deșeurilor presupune anumite reguli. „Creșterea gradului de autonomie este important pentru orice locatar, dar trebuie ca acesta să țină cont și de gradul de libertate pe care i-l oferă locuința în acest sens. Una este casa particulară, alta este locuința în cadrul unui condominiu, cu spații comune și cu un anume sistem de colectare a deșeurilor. Dacă ar fi vorba despre contorizarea individuală a apei, problema ar fi relativ ușor de soluționat, dar în cazul colectării gunoiului lucrurile stau altfel. Legislația stabilește în mod clar regulile privind colectarea deșeurilor, iar la Roman este în desfășurare și un proiect european pe această temă, ce prevede inclusiv înființarea și reabilitarea punctelor de colectare din municipiu. Acest lucru înseamnă că, în accepțiunea Uniunii Europene, colectarea gunoiului se face la nivel zonal, nu individual. Oricum, un operator nu poate aduna gunoiul de la fiecare ușă și, în plus, dacă acest lucru ar fi realizabil, costul serviciului ar fi exorbitant„, a apreciat primarul Laurențiu Dan Leoreanu.

Conform regulamentului privind normele de gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Roman, aprobat prin Hotărîrea de Consiliu Local 133/2009, lipsa contractelor cu societăți comerciale cu profil de salubritate, precum și nerespectarea condițiilor de depozitare a deșeurilor menajere în euro-pubele și în locurile special amenajate se sancționează cu amenzi cuprinse între 300 și 500 de lei – în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenzi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei – în cazul persoanelor juridice.

În timp ce sînt la un pas de a ieși în afara legii, proprietarii din scara respectivă se așteaptă ca, în urma acestor demersuri, să plătească mai puțini bani pentru plata întreținerii, dar și să încheie contracte individuale pentru colectarea deșeurilor menajere. Toate acestea – în baza unor promisiuni nefondate angajate de vecinul lor Vasile Alexa.

Partajează articolul

COMENTARII

WORDPRESS: 0