Prima paginăActualitate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ aniversează Ziua Inspecţiei Muncii

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ aniversează Ziua Inspecţiei Muncii

Dimensiune text

Ziua Inspecţiei Muncii, 11 iulie, a fost instituită prin Legea nr. 337 din 2018 privind statutul inspectorului de muncă. Inspectoratele teritoriale de muncă sunt unităţi cu personalitate juridică, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, care este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei  Sociale, prin care se exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile sale de competenţă. Prin structurile sale centrale şi teritoriale (inspectoratele teritoriale de muncă), Inspecţia Muncii exercită controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unitaţile din sectorul public, privat, mixt la autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, la persoanele fizice şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori.

Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă au ca principal scop urmărirea îndeplinirii de către angajatori a obligaţiilor legale în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei produselor, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii.

Inspecţia Muncii acţionează potrivit statutului propriu în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ şi a Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură.

Misiunea inspectoratelor teritoriale de muncă este axată pe supravegherea îndeplinirii dispoziţiilor legale referitoare la relaţiile individuale şi colective de muncă, la securitatea şi sănătatea în muncă, la supravegherea pieţei produselor şi la protecţia angajaţilor care lucrează în condiţii deosebite în exercitarea profesiilor lor, prin acţiuni (inspecţii) desfăşurate de personal înalt calificat, care să asigure pe o piaţă a muncii bine definită respectarea conceptului de flexisecuritate, respectarea principiilor fundamentale privind serviciile publice (respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor, transparenţa şi responsabilitatea publică) şi realizarea obiectivelor strategice ale instituţiei.

Inspecţia Muncii din România şi inspectoratele teritoriale de muncă au acelaşi mandat cu cel al instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene, motiv pentru care, în strategia şi programul anual de acţiuni, sunt incluse priorităţile şi obiectivele identificate la nivel naţional pe baza politicii Uniunii Europene privind ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziunea. De asemenea, în activitatea lor curentă, acestea organizează campanii de control şi de conştientizare pe teme de interes identificate la nivelul Uniunii Europene, utilizând în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a inspectorilor de muncă similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale Uniunii Europene, aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu.

Ca o alternativă la activitatea de control, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă sunt preocupate în permanenţă de informarea şi conştientizarea atât a angajatorilor cât şi a angajaţilor cu privire la importanţa cunoaşterii şi respectării legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă. Astfel, lunar, sunt  discutate în Consiliul Consultativ Tripartit actele normative de interes pentru activitatea organizaþiilor patronale, agenþilor economici și organizaþiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial. Pentru o bunã diseminare  a legislaþiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă participă, lună de lună, la şedinţele comitetelor de securitate şi sănătate în muncă organizate la nivelul angajatorilor.

Avem o permanentă şi foarte bună colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice judeţene, în mod deosebit cu Instituţia Prefectului, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, atât pentru informarea reciprocă cât şi pentru verificarea respectării normelor legale în vigoare. Mulţumim, pe această cale, autorităţilor şi instituţiilor publice  judeţene pentru buna colaborare în desfăşurarea acţiunilor comune.

La 21 de ani de la înfiinţarea Inspecţiei Muncii, ne confruntăm cu o nouă provocare, infecţia cu noul coronavirus care afectează profund societatea, atât din punct de vedere economic cât şi social. Prin acţiunile de informare şi control pe care le derulăm, încercăm să conştientizăm angajatorii si lucrătorii asupra pericolului şi a necesităţii respectării reglementărilor adoptate pentru reducerea îmbolnăvirilor. În acest sens am transmis mai multor mii de angajatori informări şi recomandări privind cele mai bune măsuri de prevenire. De asemenea, am fost şi suntem permanent la dispoziţie pentru a furniza răspunsuri adecvate preocupărilor angajatorilor şi angajaţilor.

Ne dorim să menţinem, în continuare, un nivel înalt de încredere în rândul angajatorilor şi angajaţilor şi să răspundem prompt solicitărilor cetăţenilor, să fim mai buni, mai responsabili, mai performanţi pentru asigurarea unei munci sigure şi decente.

Comunicat  I.T.M. Neamţ 

COMENTARII

WORDPRESS: 0