Prima paginăEconomie

Guvernul îi îndeamnă pe români să se angajeze şi să angajeze. Sprijin extins pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii

Guvernul îi îndeamnă pe români să se angajeze şi să angajeze. Sprijin extins pentru creşterea ocupării pe piaţa muncii

Dimensiune text

 

bani lei2-680x365Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii, dar şi românii din diaspora. Prevederile încurajează atât persoanele neocupate, cât şi angajatorii, prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă.

Prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au loc de muncă şi nici nu urmează vreo formă de învăţământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education or Training – NEET). Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piaţa muncii, nu a fost ţintită până acum prin programele naţionale. O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a şomerilor de lungă durată, de asemenea un grup vulnerabil puţin sprijinit până în prezent.

Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării ce încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei. Finanţarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj. Totodată, ordonanţa de urgenţă care completează şi modifică Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă majorează şi cuantumul subvenţiilor acordate angajatorilor.

Primă de 500 de lei la angajare, pentru şomeri

Principalele propuneri de modificare şi completare se referă la introducerea, în cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, a procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi încadrarea lor în diverse categorii (niveluri) de ocupabilitate pe piaţa muncii: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil.

Vor fi acordate servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, persoanelor cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate „greu” şi „foarte greu” ca urmare a profilării, pe o perioadă de maxim 3 luni, cu acordul angajatorului, realizate de furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, în condiţiile legii.

Va fi acordată o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă şomerilor înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin trei luni. Prima de activare nu se cumulează cu prima de încadrare şi prima de instalare, prevăzute de art. 731 alin.(1), respectiv la art. 75.

Se schimbă cuantumul şi modalitatea de acordare a primei de încadrare – cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 kilometri de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa.

Bani mai mulţi pentru angajarea în altă localitate

Se schimbă cuantumul şi modalitatea de acordare a primei de instalare – aceasta se acordă persoanelor înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat:
a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul;
b) 15.500 lei pentru persoanele care sunt însoţite de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul;
c) în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
d) în situaţia în care persoanelor care îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare li se asigură, de către angajator sau autorităţile publice locale sau centrale, locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, acestea beneficiază, fiecare, doar de o primă de instalare în cuantum de:
– 3.500 lei pentru situaţiile prevăzute la punctele a) şi c);
– 6.500 lei pentru situaţia prevăzută la punctul b).

Prima de instalare, în cuantumurile de la punctele a), b) şi c) se acordă în două tranşe: o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării şi o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Prima de instalare stabilită în cuantumul prevăzut la punctul d) se acordă într-o singură tranşă. Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la libera circulaţiei a lucrătorilor în spaţiul UE şi SEE pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Subvenţii mai mari pentru angajatori

Pachetul de măsuri active adoptate de Guvern majorează cuantumul subvenţiilor acordate angajatorilor, prin plata unei valori nominale. În plus, aceste subvenţii se vor da şi pentru încadrarea în muncă a unor categorii noi, respectiv şomerii de lungă durată şi tinerii NEET, astfel:

– angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 900 lei;

– angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;

– angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durata, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;

– angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;

Subvenţiile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat de persoanele angajate din categoriile prevăzute anterior, precum şi pentru perioadele în care persoanele se află în concediu de odihnă.

Măsurile cuprinse actul normativ se finanţează din fonduri externe nerambursabile şi din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj.

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0