Funcționar public acuzat de incompatibilitate

Directorul adjunct al Direcției de Statistică Neamț a fost declarat incompatibil de către ANI.

 

 

Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către Claudiu Harabagiu-Leporda, director coordonator adjunct în cadrul Direcției Regionale de Statistică Neamț.

În urma evaluărilor demarate în noiembrie 2010, s-au constatat următoarele: în perioada 25 mai 2009 – 8 iulie 2010, Claudiu Harbagiu-Leporda s-a aflat în stare de incompatibilitate întrucît a deținut, simultan, atît funcția de director coordonator adjunct al Direcției Regionale de Statistică Neamț, cît și funcția de membru în Consiliul de Administrație în cadrul Companiei Municipale de Investiții Urban SA Piatra Neamț, încălcînd, astfel, dispozițiile articolului 94, alineatul (2), litera c), din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Din 2010 și pînă în prezent, el se află în stare de incompatibilitate, întrucît deține atît funcția de director executiv adjunct al Direcției Regionale de Statistică Neamț, cît și funcția de membru în Consiliul de Administrație în cadrul Companiei Municipale de Investiții Urban SA.

Începînd cu data de 2 decembrie 2010, Claudiu Harabagiu-Leporda exercită funcția publică de director executiv adjunct al direcției Regionale de Statistică Neamț. Începînd cu data de 1 iulie 2008, acesta deține funcția de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale de Investiții Urban SA, obținînd, din exercitarea acestei funcții, în perioada 2009 – 2010, venituri nete în sumă totală de 6.960 lei.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de trei ani. Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.


COMENTARII

WORDPRESS: 0