Prima paginăActualitate

Fostul primar al comunei Horia, acuzat de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese administrativ

Fostul primar al comunei Horia, acuzat de Agenția Națională de Integritate de conflict de interese administrativ

Dimensiune text

 

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat marți, 19 septembrie, că a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 20 foști și actuali aleși locali, între care și Vasile Baciu, fost primar al comunei Horia, județul Neamț.

Conform ANI, în privința lui Vasile Baciu s-a constatat un conflict de interese administrativ, pentru că, „în calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafață de 5,70 hectare, situată în comuna Horia, județul Neamț, în favoarea fiului său. Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluată cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma să fie concesionat și a participat, totodată, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu)”.

Fostul primar ar fi încălcat astfel dispozițiile articolului 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile articolului 38 și articolului 46 din OUG nr. 54/2006 și cu dispozițiile articolului 9, alineatul (1) din OUG nr. 34/2013.

„Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”, precizează un comunicat al ANI.

Articolul 76 din Legea nr. 161/2003, precizează: „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei care produce un folos material pentru sine pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

Articolul 38 din OUG nr. 54/2006 precizează: „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate și la alin. (2) Concedentul nu are dreptul ca prin clarificările ori completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant”.

Articolul 46 din OUG nr. 54/2006 precizează: „Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale și alin. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare”.

Articolul 9, alineatul (1) din OUG nr.34/2013 stipulează: „(1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]. Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, mai precizează comunicatul ANI.

 

 

Partajează articolul
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

COMENTARII

WORDPRESS: 0