Formare profesională prin proiect Erasmus+, la Colegiul Tehnic „Danubiana”

HomeSocial

Formare profesională prin proiect Erasmus+, la Colegiul Tehnic „Danubiana”

În perioada 10-15 iulie s-a desfășurat al doilea flux al mobilităților din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 – mobilități de formare pentru cadrele didactice – „Equal Education for Everyone in the 21st Century School”, câștigat de Colegiul Tehnic „Danubiana” din Roman în 2019. Finanţarea este asigurată prin programul Erasmus+, promovat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, informează reprezentanții Colegiului Tehnic „Danubiana” din Roman.

La stagiul de formare „How We Avoid Dropouts in Schools – The Way of Finland”, care a avut loc în Joensuu, Finlanda, au avut oportunitatea să participe nouă profesori, cu scopul înţelegerii fenomenului abandonului şcolar şi a modalităţilor de combatere a acestuia, prin creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile elevilor.

Cursul au fost organizat de EduKarjala, una din cele mai respectate organizații finlandeze, și a venit în sprijinul cadrelor didactice în ceea ce priveşte abordarea incluzivă a procesului de învăţământ, prin utilizarea unor strategii şi metode cu efect în reducerea părăsirii timpurii a şcolii, reintegrarea elevilor care provin din medii dezavantajate în mediul şcolar. La mobilitate au participat profesori din România, Ungaria, Bulgaria și Germania.

La curs au fost studiate și analizate teme ca: sistemul de educație finlandez și european și modalitățile de a reduce abandonul școlar, prin cooperarea cu serviciile sociale, prevenirea și gestionarea agresiunii în rândul elevilor, stabilirea unor procedee de adaptare a educației la nevoile, interesele și ritmul individual de dezvoltare a fiecărui copil și utilizarea unor modalități specifice de comunicare cu părinții.

Competenţe vizate de curs au fost: asimilarea conceptelor de grupuri dezavantajate, părăsirea timpurii a şcolii, discriminare, stereotipuri, prejudecăți, practici inovatoare și eficiente asociate strategiilor de individualizare a învățării; dezvoltarea capacității de implementare a metodelor de învățare centrate pe educabili; selectarea metodelor și mijloacelor de învăţare adecvate pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii/abandonului şcolar, respectării diversităţii şi favorizarea participării şi cooperării tuturor elevilor.

În această perioadă, cadrele didactice au elaborat un plan de reducere a abandonului şcolar aplicabil în instituția proprie începând cu anul școlar viitor, care conține un set de instrumente pentru reducerea absenteismului şi abandonului şcolar, activităţi de conştientizare a propriului profil de risc, chestionare de consiliere individuală a elevilor, workshopuri cu părinţii și metode de instruire a profesorilor la nivelul instituției și comunității profesionale, în vederea reducerii abandonului școlar în rândul elevilor.

Cursul de perfecţionare a corespuns nevoilor de formare ale profesorilor, care au beneficiat de creşterea nivelului de înţelegere a fenomenului abandonului şcolar şi a modalităţilor de combatere a acestuia, creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile elevilor, o mai bună înțelegere a modalităţilor prin care, în şcoală, educaţia formală se împleteşte cu cea non-formală, precum și de îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, mai arată reprezentanții Colegiului Tehnic „Danubiana”.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0