Finanţare europeană pentru mobilităţi Erasmus+ la Colegiul Tehnic „Miron Costin”

HomeSocial

Finanţare europeană pentru mobilităţi Erasmus+ la Colegiul Tehnic „Miron Costin”

Colegiul Tehnic „Miron Costinˮ din Roman va beneficia, până în anul 2027, de finanţare europeană pentru mobilităţi Erasmus+, în domeniul Educaţie şcolară, datorită acreditării obţinute de Casa Corpului Didactic Neamț, ca lider de consorțiu, informează reprezentanții colegiului romașcan.

Acreditarea Erasmus+ mai are ca parteneri următoarele școli: Liceul Tehnologic „Ion Creangă” din Pipirig, Şcoala cu clasele I – VIII Nr.1 Bicaz, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” Borca şi pe Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, școli unde există filiale ale CCD care au contribuit la transmiterea, în teritoriu, a programelor propuse, au organizat sesiuni de învățare și ateliere de lucru.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport pentru perioada 2021‒2027 și este coordonat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP). Prin proiectul demarat, CCD Neamț, ca lider de consorțiu, urmăreşte formarea profesională a cadrelor didactice în context european, pentru creşterea calităţii în educaţie, şcolile participante urmând să devină şi centre educaţionale Erasmus+.

Acreditarea Erasmus + obţinută confirmă că CCD Neamț a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de dezvoltare a organizaţiei. De asemenea, CCD Neamţ a dovedit că are o experiență considerabilă în implementarea de proiecte județene, naționale și europene, în diseminarea de informație educațională, în facilitarea de parteneriate și crearea de rețele școlare și are o vastă experiență în cercetare și inovare în domeniul educației.

Consorțiul Erasmus este realizat pentru cinci ani și își propune următoarele obiective: îmbunătăţirea formării profesionale a cadrelor didactice din şcolile partenere, pentru creşterea actului educațional la standarde europene; diminuarea ratei abandonului școlar cu 5% în școlile din consorțiu, în următorii cinci ani, prin îmbunătăţirea calităţii serviciului de educaţie și adaptarea la nevoile şi opţiunile a peste 100 elevi; creșterea dimensiunii europene a școlilor din consorțiu, în următorii cinci ani, prin atragerea unui volum cu 50% mai mare de finanţare, pentru activităţile didactice și de formare personală.

În fiecare an, 35 de cadre (manageri, profesori, personal didactic auxiliar) şi 20 de elevi din școlile partenere vor participa la mobilități Erasmus+, în domeniul Educaţie şcolară. Programul de mobilităţi va contribui la deschiderea şi modernizarea CCD și a școlilor partenere, prin implementarea unor noi metode de predare, prin realizarea schimbului de bune practici, prin revizuirea şi internaţionalizarea programelor de învăţământ, precum şi la îmbunătăţirea gestionării şi guvernanţei instituţionale.

„Pentru școlile din consorțiu, internaţionalizarea este o provocare, o oportunitate, dar şi o condiţie esenţială în dezvoltarea instituţională şi creşterea vizibilităţii, atât pe plan regional şi național cât şi internaţional. Colegiul Tehnic «Miron Costin» Roman va pune la dispoziţia membrilor consorţiului experienţa dobândită în cadrul proiectelor Erasmus+, instituţia şcolară fiind beneficiara unui proiect Erasmus+ din domeniul Educaţie şcolară, în anul 2019, proiect ce a avut ca obiectiv combaterea abandonului şcolar. De asemenea, instituţia de învăţământ a depus aplicaţie pentru obţinerea acreditării în domeniul formării profesionale (VET), iar propunerea a fost declarată eligibilă. Acţiunea CCD este bine-venită, întrucât li se oferă şcolilor partenere posibilitatea să-şi îmbunătăţească calitatea predării şi a învăţării, prin formarea profesională a resursei umane, şi să contribuie la dezvoltarea sau la consolidarea dimensiunii europene a educaţiei”, a afirmat profesor Paraschiva Buciumanu, director adjunct al Colegiului Tehnic „Miron Costinˮ din Roman.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0