DSP Neamț a aplicat amenzi de 19.500 de lei pentru Spitalul Roman

HomeSanatate

DSP Neamț a aplicat amenzi de 19.500 de lei pentru Spitalul Roman

În perioada 15 martie – 15 aprilie, inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Neamț au efectuat o acţiune tematică de control privind verificarea respectării conformităţii spitalelor de urgenţă din județ la legislația în vigoare, informează un comunicat al DSP Neamț.

Inspectorii sanitari au verificat: asigurarea asistenţei medicale acordate pacienţilor în contextul pandemiei de COVID-19, respectarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, respectarea normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, respectarea normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale, respectarea prevederilor privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri, respectarea condiţiilor de funcţionare a unităților sanitare conform normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, precum și respectarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

DSP Neamț a mai urmărit respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, conformitatea produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare), respectarea prevederilor privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, inclusiv a prevederilor privind regimul deşeurilor, respectarea prevederilor privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, respectarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, dar și respectarea criteriilor de evaluare, a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase.

Deficiențe constatate la Roman

În urma verificărilor efectuate la Spitalul Municipal de Urgență Roman, inspectorii sanitari din cadrul DSP Neamț au constatat că nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele Programului de conformare al spitalului, cu termenul propus 2020, dintre care: modernizare Compartiment sterilizare centrală, amenajare Compartimentului de spitalizare de zi, proiectare spațiu de colectare a apelor uzate.

DSP Neamț mai arată că la spitalul din Roman nu au fost remediate o parte din neconformitățile constatate la controlul igienico-sanitar efectuat de SCSP Neamț în anul 2021, cu termenul propus trimestrul 1 din 2022, respectiv: amenajare cameră atraumatică la secția psihiatrie, asigurare ventilație artificială a secției ATI conform Ordinului MS nr. 1500/2009, realizare acces persoane cu dizabilități motorii în toate secțiile și dotarea cu lift a secției de boli infecțioase.

Între deficiențele constatate de DSP Neamț se numără faptul că stația centrală de sterilizare necesită lucrări de reamenajare a spațiilor, asigurarea circuitelor, dotarea cu lift de acces, dotarea cu autoclave noi și că nu există lift pentru transportul truselor cu instrumentar, nu există stație de epurare a apelor uzate provenite din activitatea spitalului, nu se respectă în totalitate de către personalul lucrător procedura de spălare a echipamentului de protecție, în unele secții, colectarea deșeurilor periculoase și depozitarea este făcută în recipiente neinscripționate și neavizate sanitar și nu sunt finalizate lucrările de reparații și dotare a spațiilor pentru depozitarea echipamentelor de curățenie pe unele secții.

Probe recoltate la Spitalul Roman

În cadrul acțiunii tematice, la Spitalul Municipal de Urgență Roman au fost recoltate, prin sondaj, din toate secțiile spitalului, 96 teste de sanitație, aeromicrofloră și sterilități. Probele recoltate din cele unități sanitare au fost analizate în Laboratorul DSP Neamț.

Conform DSP Neamț, trei teste de aeromicrofloră au fost neconforme, fiind prezent Stafilococ patogen la secția Pediatrie și CPU și Streptococ B hemolitic și Stafilococ patogen în secția Pneumologie. De asemenea, patru teste de sanitație au fost neconforme, fiind identificat Stafilococ aureus în secțiile Neonatologie, Ginecologie, Ortopedie și Pneumologie. Restul probelor recoltate au fost conforme.

În perioada septembrie 2021 – martie 2022, Spitalul Municipal de Urgență Roman a înregistrat și declarat la DSP Neamț 149 de infecţii asociate asistenței medicale (IAAM), pe diferite secții. În perioada 1 ianuarie – 14 aprilie 2022 au fost recoltate 1.034 probe autocontrol în spital, din care 18 au fost neconforme.

Sancțiuni aplicate de DSP Neamț

Pentru neconformitățile constatate la Spitalul Municipal de Urgență Roman, DSP Neamț precizează că inspectorii sanitari au aplicat două avertismente și nouă amenzi contravenționale, în valoare de 19.600 lei.

Astfel, un avertisment a fost aplicat directorului de îngrijiri, conform OUG nr. 2/2001, articolul 7, (1), pentru implementarea defectuoasă a precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității sanitare conform atribuțiilor prevăzute de Ordinul MS nr. 1101/2016, art. 4.

Un avertisment medicului coordonator SPIAAM (Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale), conform OUG nr. 2/2001, articolul 5, (1), pentru implementarea defectuoasă a precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității sanitare conform atribuțiilor prevăzute de Ordinul MS nr. 1101/2016, articolul 4 și neefectuarea supravegherii și controlului activităților de triere, depozitare temporară a deșeurilor periculoase operațiunilor de curățenie și dezinfecție-teste de sanitație conform Ordinului MS nr. 1226/2012.

Cinci amenzi au fost aplicate conform HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k, în valoare de 2.000 de lei, asistentelor șefe de secții Neonatologie, Ginecologie, Pediatrie, Pneumologie și CPU, pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar.

Alte patru amenzi contravenționale au fost aplicate conform HG nr. 857/2011, art.31, lit. a, în valoare de 2.400 lei pentru nerespectarea prevederilor Ordinului MS nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor medicale periculoase, pentru asistenta șefă din secția Ortopedie, personalul lucrător secția Dermatovenerologie, personalul lucrător din secția Medicină internă și personalul lucrător din secția Chirurgie generală.

Recomandările DSP

În urma controalelor DSP Neamț, au fost făcute recomandări în vederea remedierii deficiențelor, din care: respectarea procedurilor, protocoalelor, circuitelor funcţionale, conform legislaţiei sanitare în vigoare; completarea dotărilor cu aparatură și echipamente sanitare necesare desfășurării activității unității sanitare conform baremelor stabilite de legislația Ministerului Sănătății; reprogramarea termenului de execuție pentru amenajarea camerei atraumatice la secția psihiatrie; identificarea soluțiilor tehnice pentru asigurarea ventilației artificiale a secției ATI conform Ordinului

M.S. nr. 1500/2009; punerea în funcțiune a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute „STERIPLUS” a deșeurilor periculoase provenite din activitatea medicală a spitalului, mai precizează comunicatul DSP Neamț.

 

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0