HomeEducatie

Curs de utilizare a calculatorului pe bani europeni

Proiectul se adresează învăţătoarelor şi educatoarelor. Cursanţii primesc o subvenţie lunară de 400 de lei pentru acoperirea cheltuielilor.

 

 

Aproape 100 de învăţătoare şi educatoare din judeţ îşi vor putea îmbunătăţi competenţele de utilizare a calculatorului în cadrul unui proiect de formare implementat cu fonduri europene. Oportunitatea este oferită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea şi Inspectoratele Școlare Judeţene din Neamţ şi Iaşi, în cadrul proiectului „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar” (RIFSE). Procedura de selecţie în vederea organizării celei de-a doua sesiuni de formare, care se va desfăşura în perioada august 2012 – iulie 2013, va începe în luna mai. Dascălii selectaţi vor urma prin intermediul platformei Blackboard a universităţii ieşene cursurile a trei module, TIC, Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice şi Management şi comunicare, echivalînd cu 90 de credite transferabile.

„Dincolo de oportunitatea de dezvoltare personală şi profesională, participarea la sesiunea de formare prezintă două mari avantaje: subvenţionarea achiziţiei infrastructurii tehnice necesare participării la programul de formare- cursanţii avînd şansa de a-şi achiziţiona un laptop şi o conexiune la internet – şi certificarea formării. Beneficiarii formării primesc la sfîrşitul perioadei de formare certificare de competenţe profesionale şi atestate de formare continuă”, a spus inspectorul şcolar pentru proiecte şi programe comunitare Maria Ghiniţă.

Subvenţiile acordate cursanţilor sînt de 400 de lei pe lună, pentru a asigura cheltuielile legate de transport, de achiziţionarea unui PC şi a conexiunii la internet necesare pentru participarea la cursuri. Sesiunea de formare se adresează, în mod deosebit, cadrelor didactice cu deprinderi minime de utilizare a computerului şi a internetului care nu au parcurs alte programe de formare în sistem e-learning subvenţionate din fonduri europene.

 

 

Comentarii

WORDPRESS: 0