Prima paginăEducatie

Cum va fi admiterea la „Cuza”

Dimensiune text

Universitatea ieșeană a formulat regulile de admitere în conformitate cu ultimele prevederi ale Ministerului Educației. La Drept și la Informatică se dă examen.

 

 

La toate facultățile din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” au fost stabilite criteriile de admitere pentru următorul an universitar, nici una dintre facultăți nemailuînd în calcul la admitere mediile elevilor din timpul anului școlar. La Facultatea de Biologie, media de admitere este 100% media de la bacalaureat, criteriul de departajare pentru candidații cu medii egale fiind media anilor de studiu din liceu. Pentru Facultatea de Chimie, media de admitere se calculează astfel: 60% media examenului de bacalaureat și 40% nota de la proba scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmate. Criteriul de departajare pentru candidații cu medii egale constă în media examenului de bacalaureat.

La Facultatea de Drept, admiterea se face în urma mediei rezultate din testul la limba română, care deține 50 de procente, și media examenului de bacalaureat, celelalte 50 de procente. Departajarea se va face pe baza notei obținute la test. La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, admiterea se face doar în baza mediei de la bacalaureat, dar candidații care doresc să urmeze specializarea în limba engleză vor susține un test în această limbă, media de admitere fiind formată din media de la bacalaureat și media la testul de limba engleză. Criteriile de departajare sînt nota de la limba română obținută la bacalaureat și media de absolvire a liceului.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, admiterea începe cu o probă sportivă la alegere, eliminatorie, media de admitere fiind formată din media la această probă și media de la bacalaureat, în proporție egală. Ca o noutate, pentru specializarea Kinetoterapie, pe lîngă proba sportivă eliminatorie există și un test din materia de biologie de clasa a XI-a. Media de admitere este formată în proporție de 50% din media la acest test, cealaltă jumătate fiind dată de media la bacalaureat. La Facultatea de Filosofie și Științe social politice se intră doar pe baza mediei de la bacalaureat, în caz de egalitate concurenții fiind departajați de nota obținută la limba română la bacalaureat.

  [sam id=”3″ codes=”true”]

La Facultatea de Fizică, admiterea se va face punîndu-se accentul 100% pe media de la bacalaureat, criteriul de departajare fiind notele obținute la bacalaureat la fizică, matematică, informatică, respectiv biologie. La Facultatea de Geografie și Geologie, admiterea se face diferit în funcție de specializarea dorită. Condițiile de admitere pentru Geografia și știința mediului sînt 50% media de la bacalaureat și 50% nota de la proba scrisă la alegere din cadrul aceluiași examen. Pentru domeniile Geologie și ingineria geologică, media de admitere se face astfel: 30% nota de la proba A a examenului de bacalaureat, 40% nota de la proba C, 30% nota de la proba D, criteriile de departajare fiind media de la bacalaureat și nota de la proba C.

 

Examen la Informatică


La Facultatea de Informatică se va intra cu examen de admitere. Pentru specializarea Informatică se va da examen la matematică sau informatică, la alegere, nota obținută contînd ca jumătate din media de admitere. 25% din media de admitere va fi dată de nota obținută la matematică sau informatică la bacalaureat, iar 25% va fi media generală de la bacalaureat. Pentru specializarea Informatică în limba engleză a fost introdus un interviu în limba engleză, ca probă eliminatorie.

La Facultatea de Istorie, admiterea se face 100% pe baza mediei de bacalaureat, criteriul de departajare fiind nota obținută la limba română la bacalaureat. De asemenea, și la Facultatea de Litere, admiterea se face punîndu-se accent 100% pe media de la bacalaureat. Criteriile de departajare sînt nota de la limba română scris de la examenul de bacalaureat și media generală a anilor de liceu. Pentru Facultatea de Matematică, media de admitere se face din 50% media obținută la matematică la bacalaureat și 50% media generală obținută la același examen. Și la Facultatea de Psihologie și Științe ale educației admiterea se va face pe baza mediei de bacalaureat. Criteriile de departajare sînt media anilor de liceu sau media de la psihologie.

La Facultatea de Teologie ortodoxă contează 70% media de la bacalaureat și 30% media de la limba română obținută la același examen. Primul criteriu de departajare este media obținută în timpul anilor de studiu liceal sau seminarial. În cazul Facultății de Teologie Romano-Catolică, admiterea se face după media de la bacalaureat, drept criteriu de departajare fiind folosită media anilor de studiu. Toate facultățile universității au condiții speciale de admitere pentru olimpici, aceștia avînd posibilitatea să se înscrie fără admitere, în funcție de premiul obținut.COMENTARII

WORDPRESS: 0